Investorene dumper kronen

Investorer solgte norske aksjer og dumpet kronen onsdag etterhvert som kaoset tiltok i internasjonale markeder og oljeprisen falt til årets laveste nivå.

Publisert:

Kronekursen falt hele 12 øre mot euro og 16 øre mot dollar, til noteringer på henholdsvis 7,85 og 6,38. Til sammenligning nådde kronen 7,67 mot euro på 17. mai, det sterkeste nivå siden oktober 2007.

- Dette er utslag av redusert risikoappetitt. Uroen har nå blitt så stor at det går mot kronen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Reuters.

- Til nå har man sagt at kronen står litt på siden av det som skjer i Europa, ettersom vi har en solid økonomi. Men nå forlates også kronen, sier Bruce.

Følg valutakursene med E24 Børs

Norsk tiårig statsrente steg ett punkt til 3,28 prosent, mens differansen mot tyske papirer økte med seks punkter til 48. Norges Bank auksjonerte for første gang på to år en ny statsobligasjon, og etterspørselen var nær to ganger tilbudet.

Effektiv rente havnet på 3,60 prosent for papiret som forfaller til betaling i mai 2021.

- Basert på markedet før auksjonen anslo vi en rente på litt over 3,50 prosent til å være markedsnøytralt. Men statsrentene hadde falt mye i forkant, så vi hadde en mistanke om at det kunne bli litt høyere, sier First-økonom Bjørn Roger Wilhelmsen.

- Den gikk altså litt dårligere enn det et markedsnøytralt utfall skulle tilsi, men det er likevel ingen overraskelse når differansen mellom stats- og swaprenter har økt såpass mye og differansen mot Tyskland har krympet.

Tyskland stopper shortsalg

I Europa falt euroen mot dollar, mens børsene og råvarepriser stupte etter at Tyskland forbød udekket shortsalg av mange verdipapirer. Goldman Sachs-analytiker Jeff Currie uttalte forøvrig at oljeprisen trolig vil falle ytterligere.

Amerikanske inflasjonstall viser at prisene i verdens største økonomi er på sitt laveste nivå siden 1966. Økonomer sier rapporten peker i retning av fortsatt svært lave renter i USA.

Torsdag publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) sin første oversikt over hvor mye den norske økonomien ekspanderte i starten på 2010. Veksten i fastlands-BNP er av økonomer Reuters har kontaktet estimert til 0,5 prosent.

"Fastlands-BNP må trolig havne utenfor et intervall på 0,1 til 0,9 prosent for å påvirke markedet", skriver Nordea Markets i en analyse.

Flere nyheter på E24.

Publisert: