Økonom om oppgang i Nav-ledigheten: Endrer ikke troen på renteoppgang

Nav-ledigheten stiger litt i mai, men har likevel falt så langt i år. Dermed ser det fortsatt ut til at Norges Banks kan heve renten som planlagt i juni.

ARBEIDSLEDIGHET: Navs registrerte ledighet er litt høyere i mai, men har falt med rundt 3.000 personer hittil i år.
Publisert: Publisert:

Antallet helt arbeidsledige steg med 500 personer til 63.426 personer (sesongjustert) i mai til en andel på 2,3 prosent, fra 2,2 prosent i april, ifølge Nav.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, økte med 800 personer til 77.793 (sesongjustert).

– Det var en liten økning i antall ledige, men det er ikke spesielt overraskende fordi nedgangen var kunstig sterk i april. Snittet de siste to månedene viser en fortsatt moderat nedgang i ledigheten, sier Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Den ujusterte ledighetsraten falt til 2,1 prosent fra 2,3 prosent, på linje med økonomenes forventninger.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom, Handelsbanken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Endrer ikke renteforventninger

– Ledigheten falt under Norges Banks prognose i april, men nå er den godt i tråd med prognosen, så dagens tall er nøytralt i forhold til renteutsiktene, sier økonomen.

Norges Bank hevet renten til 1,0 prosent i mars, og varslet i mai at det ligger an til ny heving i juni.

Handelsbanken venter som de fleste andre at renten heves i juni.

Etter det tror Handelsbanken ikke det kommer flere hevinger, selv om de sterke oljeinvesteringstallene fra SSB forrige uke øker sannsynligheten for renteheving i løpet av høsten.

Les også

Kraftig oppjustering i oljeinvesteringene: Kan gi enda flere rentehevinger

Ledigheten har falt så langt i år

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3.000 personer, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv og transport med 3,2 prosent. Den laveste ledigheten finner vi innen undervisning med 0,7 prosent.

Ledigheten er lavere i de fleste yrkesgrupper sammenlignet med i fjor. Den største nedgangen er blant ingeniører og IKT-medarbeidere, etterfulgt av industriarbeidere.

Les også

Aku-tall: Laveste ledighet siden før oljeprisfallet i 2014

Flere ledige stillinger

Antallet nye stillingsutlysninger på nav.no økte med tre prosent til 38. 500 i mai sammenlignet med samme tid i fjor.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg samt bygg og anlegg.

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år, opplyser Nav.

Les også

Aku-tall: Laveste ledighet siden før oljeprisfallet i 2014

Les også

Nav-prognose: Venter 47.000 flere sysselsatte i 2020

Les også

Dagligvarer og byggevarer ga uventet shoppehopp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om