VITAL ÅPNER LOMMEBOKEN: Vital laster opp med aksjer

Ifjor dumpet forsikringsselskapene aksjeporteføljene til spotpris. Nå kjøper de aksjer igjen.

KUNDENE TAPER: Vital Forsikring, her representert ved administrerende direktør Tom Rathke, er et av mange livforsikringsselskap som mener regelverket rammer bransjen og kundene.
Publisert:

2008 ble et dramatisk år i verdens aksjemarkeder, og nedturen gjorde vondt for Norges største forsikringsselskap, Vital Forsikring.

Fra de siste månedene av 2007 startet forsikringselskapet det de karakteriserer som et "dramatisk" nedsalg i aksjemarkedene og reduserte frem til slutten av 2008 sin vekting i aksjer fra i underkant av 30 prosent til omtrent fem prosent.

- Nå har vi begynt å kjøpe oss opp forsiktig i aksjer igjen etter et dramatisk nedsalg i fjor. Vi har kommunisert at vi kommer til å vekte oss opp i aksjer igjen, sier informasjonsdirektør i Vital, Ole Irgens til E24.

Blodrødt

Vital er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og forsikringsgiganten hadde etter første kvartal i år 220 milliarder kroner i forvaltningskapital.

- Nedsalget gjorde vi for å minimalisere aksjetapene. Vi solgte oss ned fra 30 prosent til omtrent fem prosent, men nå har vi nådd en bunn og har økt aksjeandelen vår forsiktig de to-tre siste månedene, sier Irgens i Vital.

Selskapet tapte 7,9 milliarder kroner på aksjer de første ni månedene i fjor, og Irgens sier at tapet er dekkende for året som helthet.

Opp over tid

Også Storebrand benyttet fjoråret til store nedsalg i aksjemarkedene og hadde omtrent fem prosent plassert i aksjer ved årsskiftet.

I løpet av fjoråret solgte Storebrand seg ned fra over 20 prosent ved inngangen av året til omtrent fem prosent.

- Over tid mener vi at vi skal ligge på et slikt nivå som ved inngangen av 2008, men dette kommer til å skje ved en gradvis oppvekting, sier informasjonsdirektør i Storebrand, Egil Thompson, til E24.

Finanskonsernet sa ved utgangen til første kvartal i de hadde startet å kjøpe noe aksjer, uten at det var av avgjørende betydning.

Optimister

Ole Irgens i Vital sier selskapet er forsiktige optimister i forhold til aksjemarkedene - så langt er Oslo Børs opp i underkant av 30 prosent fra årsskiftet.

- Vi tror imidlertid at aksjemarkedene fortsatt er usikre, og det er årsaken til at vi er forsiktige nå, sier Vital-toppen.

Han presiserer at selskapet må oppnå en høyere avkastning på sine investeringer enn det som garanteres kunden. Dersom Vitals risikostyring ikke lykkes vil det spise av forsikringsgigantens bufferkapital.

- Derfor har vi en avventende tilnærming til risikoplasseringer, sier Irgens.

Vital Forsikring eies av DnB Nor og har omtrent 1100 ansatte.

Les også: Vital skal kutte 150 årsverk

Les også: Forsikring dyrere

Les flere E24-nyheter her

Publisert: