AKER-STRIDEN: Pareto: 625 millioner for mye

Næringsdepartementets egen verdivurdering viser at Aker Solutions betaler inntil 625 millioner kroner for mye for Aker-selskapene.

Solum, Stian Lysberg
 • Aleksander Nordahl
 • Roar Wold
Publisert:

Rapporten som Næringsdepartementet har bestilt av meglerhuset Pareto viser at det skiller 500 millioner kroner mellom prisen som er avtalt og deres vurderinger.

"Gjennomsnittlig forskjell mellom Pareto Securities’ verdivurderinger og den avtalte prisen er på cirka 500 millioner kroner", skriver Pareto i rapporten.

Pareto har to forskjellige vurderinger, hvor den høyeste viser et skille på 625 millioner kroner, mens den laveste viser et skille på 370 millioner.

Aksjonærene taper

Pareto har gransket Akers salg av Aker Oilfield Services, Odim (33 prosent), Aker DOF Deepwater (50 prosent), Midsund Bruk og Aker Clean Carbon til Aker Solutions (Kjøpene kalles heretter Transaksjonene).

Konklusjonen til Pareto er at aksjonærene i Aker Solutions sitter igjen med svarte-per etter disse transaksjonene.

"Basert på vår verdivurdering kan ikke summen av de avtalte prisene i forbindelse med Transaksjonene forsvares, og Transaksjonene er således ugunstige for aksjonærene i Aker Solutions etter vår oppfatning. I lys av at avtalene er gjort mellom nærstående parter er dette særlig alvorlig", skriver Pareto.

Dette er Aker-saken

Økt risiko

Pareto bruker også mye tid til å peke på at Aker Solutions påtar seg et en betydelig større risiko ved disse transaksjonene.

"Lånekostnaden vil øke og tilgangen til kapital reduseres som følge av at Aker Solutions tar på seg betydelige investeringsforpliktelser", skriver Pareto.

Sentralt står nybyggingsprogrammene i Aker Oilfield Services og Aker DOF Deepwater, som vil medføre en betydelig økning i investeringsforpliktelsene til Aker Solutions. Totalt ventes investeringsbehovet til Aker Solutions å øke med 5 milliarder kroner frem til 2012.

På bakrgunn av dette tror ikke Paretos at Transaksjonene vil gi en positiv effekt på inntjeningen for Aker Solutions sin del før i 2011.

Slakter kjøpet av Aker DOF Deepwater

Aker Solutions kjøp av selskapet Aker DOF Deepwater (50 prosent) har vært sentralt i Aker-saken.

At Aker Solutions

OSE

AKSO

skal kjøpe dette selskapet, kan ikke forsvares mener Pareto. Kjøpet av 50 prosent av egenkapitalen i dette selskapet kan ikke forsvares ut i fra strategisk og industriell forankring.

"Skipenes spesifikasjoner avviker betydelig fra den eksisterende flåten, Aker Solutions eier ikke skip fra før, selskapet tar på seg store investeringsforpliktelser utenfor kjernevirksomheten og skipene er lite egnet for det tiltenkte formålet (installasjonsarbeid på dypt vann)", skriver Pareto.

Også prisen Aker Solutions betaler for Aker DOF Deepwater er for høy, mener meglerhuset. Pareto mener kjøpesummen burde ligge mellom 65-100 millioner kroner for selskapet. Det er 45-65 prosent lavere enn den annonserte prisen på 189 millioner kroner.

Aker Oifield Services

Kjøpet av Aker Oilfield Services var ventet, men har likevel fått kritikk for at Aker tar seg for godt betalt.

Pareto mener kjøpet kan forsvares både strategisk og industrielt, men at prisen er for høy.

Meglerhuset synes prisen på Aker Oilfield Services er 90-135 millioner dollar, noe som er 30-50 prosent høyere enn den avtalte prisen på 190 millioner dollar.

Urimelig deal i Aker Clean Carbon

Aker Solutions kjøp av Aker Clean Carbon får også en god del kritikk av Pareto.

"Det fremstår som urimelig at Aker Solutions alene skal skyte inn kapital i Aker Clean Carbon, når aktører i kapitalmarkedet gir uttrykk for at Aker Solutions i 2007 ga bort teknologien i bytte for en 30/70 prosents eierandel i Aker Clean Carbon", skriver meglerhuset.

Prateo mener dette er et klart brudd på god praksis for eierstyring og selskapsledelse.

Uklart om Odim

Generelt mener Pareto at kjøpet av Odim kan forsvares, men det er enkelte punkter som meglerhsuet reagerer på.

Blant annet er kjøpet av ODIM beheftet med en profit split avtale hvor Aker skal ha 50 prosent av den salgssum som overstiger 33 kroner per aksje, dersom ODIM-aksjene videreselges i løpet av en 12 måneders periode. Dette er ikke vanlig å i oppkjøp av ikke-kontrollerende poster, påpeker Pareto.

At Aker Solutions overtar bare 33 prosent av selskapet er også noe spesielt mener Pareto, da Aker Solutions ikke vil ha operativ kontroll over ODIM, og at dette vil gi begrensede synergier til Aker Solutions’ øvrige virksomhet.

Midsund Bruk

"Basert på vår analyse har vi estimert verdien av egenkapitalen i Midsund Bruk til NOK 60–75 millioner, noe som er ca. 15–20 % lavere enn den annonserte kjøpsprisen på NOK 88 millioner. Vi gjør oppmerksom på at vårt estimat er basert på begrenset offentlig tilgjengelig informasjon. Etter vår oppfatning kan Midsund Bruk være et godt tillegg til Aker Solutions og dets Products & Technology divisjon, men vi har vanskelig for å se at det er et strategisk viktig oppkjøp. Aker Solutions’ betalingsvilje burde i så måte være moderat, noe som gjør det vanskelig å rettferdiggjøre en kjøpspris til fulle kontantstrømanalyse-verdier og en betydelig premie til bokført egenkapital"

E24-LESER: "...og her legger de ned lokalskolen for å spare 600.000 kr."

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Aker-salgene blir gjennomført

 2. Betalt innhold

  Aker-oppkjøp til to milliarder

 3. Selger «Røkke-søppel» med gevinst

 4. Annonsørinnhold

 5. Aker engasjerer internasjonale rådgivere

 6. DnB Nor advarer mot mer Aker Solutions-gjeld