Unndrar valutaskatt

Norske skatteytere sparer flere hundre millioner kroner i skatt ved ikke å oppgi gevinster fra valutalån.

Publisert: Publisert:

I Hordaland har Fylkesskattekontoret avslørt 330 personer som har unndratt 70 millioner kroner i gevinst fra valutalån, melder Økonominytt på NRK P2.

Flere nyheter på E24.

Tar man opp lån i fremmed valuta, og valutakursen utvikler seg gunstig, skal man betale 28 prosent skatt av valutagevinsten. Bankene har ikke opplysningsplikt, dermed er det opp til skatteyteren selv å gjøre rede for agio og disagio overfor skattemyndighetene.

Kjente ikke til

Mange gir blaffen. Det finnes ikke nasjonale tall, men unndragelsene i Hordaland tyder på at flere hundre millioner kroner blir unndratt beskatning på landsbasis, ifølge NRK.

Vanlige unnskyldninger for ikke å oppgi valutagevinsten er ifølge skattemyndighetene at man har glemt det, at man har misforstått, eller at man ikke kjente til reglene.

Publisert: