Redd for pengeflukt

Skattekrangelen mellom redere og regjering kan få utenlandske shippinginvestorer til å vende ryggen til Norge, frykter Veritas-direktør.

Publisert:

- Utlendingenes konklusjon er at Norge har så mye olje og gass at det er viktigere enn skipsfart. Men de kan ikke tro at det er slik i en av verdens største og beste skipsfartsnasjoner, sier Tor E. Svensen.
Han er visekonsernsjef og leder for Maritim Virksomhet i Det Norske Veritas på Høvik. Dessuten leder han klasseselskapenes internasjonale interesseorganisasjon, IACS. Svensen har en bred kontaktflate på verdensbasis.
I de siste månedene har Svensen møtt undring internasjonalt over måten Norge velger å behandle rederiene på.
Skatt mot frihet

Bakgrunnen er at Regjeringen vil at rederiene, som er med i rederiskatteordningen, skal betale tilbake 21 milliarder kroner i latent skatt over ti år. Til gjengjeld får rederiene tilnærmet skattefrihet fra nyttår.
Veritas og IACS-sjefen tror at Norges shippingomdømme svekkes internasjonalt så lenge det stilles spørsmål ved både langsiktighet og tillit til beslutninger.
Savner forutsigbarhet

For kort tid siden sendte ledelsen i Veritas et brev til finanskomitéen i Stortinget om behov for tillit og dialog med rederinæringen.
I brevet understrekes det at langsiktige og forutsigbare rammebetingelser er forutsetninger for en vellykket videreutvikling av norsk maritim næring.
Svensen og Veritas er imidlertid svært positive til Regjeringens forslag om å tilbakebetale en del av den latente skatten til miljøtiltak.
- Sikringen av miljøet er det største vi står overfor fremover. Derfor er dette et positivt tiltak, sier Svensen.

Flere nyheter på E24.

Publisert: