Kort forklart: Hvordan børsrally og svak krone sikret Siv Jensens oljepengebruk

Regjeringen melder at oljepengebruken er lavere enn tidligere år, samtidig som de bruker omtrent like mange kroner som før. Det er årets børsrally og en rekordsvak krone som har gjort det mulig.

Oljefondets markedsverdi klokken 13:04 mandag ettermiddag. Regjeringen har jobbet med at markedsverdien av fondet er lavere enn dette ved utgangen av året.
 • Pål A. Solheimsnes
Publisert: Publisert:

Siv Jensen vil bruke 243,6 milliarder kroner oljepenger i neste års budsjett. Dette er nesten like mye som regjeringen planlegger å bruke i år, men målt i prosent er beløpet nå en lavere andel av Oljefondet.

Ved utgangen av 2018 var fondets verdi rundt 8.200 milliarder kroner. Ti måneder senere er verdien av fondet steget til 9.700 milliarder.

Økningen på 1.500 milliarder har gjort det mulig for Siv Jensen å bruke omtrent like mye oljepenger som før, men samtidig gjøre et poeng ut av hun tar ut mindre av Oljefondets totale verdi.

Slik fungerer oljepengebruken

Andelen som regjeringen kan hente fra Oljefondet er helt frikoblet fra inntektene fra oljebransjen.

Alle statens oljeinntekter, fra utbytter i Equinor til skatter og avgifter på utvinningen, går rett inn i Oljefondet uansett.

Pengene som blir overført fra Oljefondet til staten er basert på markedsverdien til fondet. Og når regjeringen sier at de skal bruke 2,6 prosent av Oljefondet, er dette basert på hva Finansdepartementet tror Oljefondets verdi ved nyttår kommer til å være.

Selv om Siv Jensen bruker mye oljepenger, kan hun samtidig spare i Oljefondet, slik som nå.

«Etter hvert som vi omgjør olje og gass til finansiell formue, avtar de løpende oljeinntektene, mens inntektene fra finansformuen øker», skriver regjeringen i nasjonalbudsjettet for 2020.

«De siste årene har rente- og utbytteinntektene i fondet vært om lag på linje med statens inntekter fra oljevirksomheten. ... Det ligger an til en netto overføring fra statsbudsjettet til Statens pensjonsfond utland på 3,9 milliarder kroner i 2020.»

Siv Jensen har fått kritikk for sin oljepengebruk, men med Oljefondets massive vekst kan hun bruke en mindre andel av fondet uten å få mindre penger å rutte med.

Skapte problemer i fjor

I år forventer regjeringen at Statens Pensjonsfond Utland, Oljefondet, skal ha en markedsverdi på 9.500 milliarder ved nyttår. Dette er 200 milliarder lavere enn hva markedsverdien er i skrivende stund.

Å basere pengebruken på anslag kan bite regjeringen bak, noe Siv Jensen fikk erfare i fjor. Bare for ett år siden, akkurat da regjeringen la frem sitt stats- og nasjonalbudsjett for 2019, begynte verdens aksjemarkeder en skarp nedtur.

Mellom starten av oktober og nyttår falt den brede S&P 500-indeksen nær 20 prosent.

Regjeringen hadde før dette sagt at de ville bruke 231 milliarder oljepenger. Regjeringen forventet at Oljefondet skulle være rundt 8.700 milliarder kroner.

Etter børsfallet endte Oljefondet opp med en markedsverdi som var rundt 500 milliarder kroner lavere enn de hadde forventet. Regjeringen brukte like mye oljepenger i kroner. Men de brukte 2,9 prosent av fondet, ikke 2,7 som de hadde anslått. Dette er farlig nær handlingsregelen på 3 prosent.

Børsrally og svak krone

Ved inngangen av 2019 var Oljefondet på 8.200 milliarder kroner i markedsverdi. På ti måneder startet verdens aksjemarkeder med en bred opptur, og S&P 500-indeksen steg med nær 20 prosent. Samtidig svekket kronen seg med over 4 prosent. Siden mye av Oljefondet er plassert i andre valuta enn kroner får også dette markedsverdien til å øke.

Resultatet ble at Oljefondet i skrivende stund er på 9.700 milliarder, og er 1.500 milliarder høyere enn ved nyttår.

Det gjør det mulig for Siv Jensen å hente 243 milliarder fra fondet, som er nesten like mye som i fjor, men at andelen av fondet hun henter ut er lavere.

Det betyr også at årets statsbudsjett har en smertegrense. Dersom det skulle komme et nytt, skarpt børsfall.

Dersom markedsverdien på oljefondet faller under 8.120 milliarder kroner, vil regjeringens oljepengebruk være i brudd med handlingsregelen, som sier at regjeringen ikke kan bruke med av fondet enn 3 prosent. Hun må i det tilfellet bli tvunget til å bruke mindre oljepenger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2020
 2. Oljefondet
 3. Oljepenger
 4. Siv Jensen
 5. Equinor
 6. Handlingsregelen
 7. Statens pensjonsfond utland

Flere artikler

 1. Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

 2. Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet

 3. Regjeringen advarer: Fremtidige generasjoner må betale for økt oljepengebruk

 4. Har passert 11.500 milliarder: Oljefondets verdi skyter i været

 5. Handlingsregelen for bruk av oljepenger 20 år: – Det er nå den vil bli testet