VINDKRAFT: Eksport av vindkraft trekkes frem av kronikkforfatterne som et mulig fremtidig bein å stå på for norsk næringsliv. Her fra vindparken på Smøla i Møre og Romsdal.

Kronikk: Vi må skape et grønt eksportskifte

Norsk eksport domineres fortsatt av olje og gass. Det grønne skiftet må også bety et eksportskifte.

 • Otto Søberg og Ivar Slengesol
  Otto Søberg og Ivar Slengesol
  Henholdsvis administrerende direktør og direktør strategi og forretningsutvikling for Eksportkreditt Norge AS.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I dag står olje og gass for nærmere 50 prosent av norsk eksport. Framover vil inntektene fra olje- og gassnæringen falle.

Prognosene for produksjon på norsk sokkel viser en markant
nedgang etter 2024.

Både NHO-president Arvid Moss og NHO-sjef Ole Erik Almlid pekte på behovet for å øke fastlandseksporten på NHOs årskonferanse tidligere denne måneden. Konferansen viste fram flere gode eksempler på grønne norske eksportbedrifter, men vi må ha mange flere dersom vi skal
opprettholde dagens velferd.

Norge bør derfor sette seg et nasjonalt mål om å doble eksporten utenom olje og gass innen 2040.

Les også: Støre vil forsere Oljefondets grønne investeringer

Denne eksportsatsingen bør knyttes til tydelige bærekraft- og klimamål. I dag kommer norsk eksport i hovedsak fra bransjer med høye klimagassutslipp.

Norge er et lite marked. Derfor må veksten som skal sikre velferd i stor grad komme gjennom eksport og investeringer ute. Skal grønne næringer vokse videre og skape nye arbeidsplasser må vi styrke eksportsatsningen betydelig.

Les på E24+

Hvor er det blitt av Norges 60 millioner fat med manglende olje?

Til sammen utgjør de tradisjonelle næringene olje og gass, maritim og offshore, prosessindustrien og sjømat i dag 80 prosent av
norsk eksport. Disse næringene blir stadig grønnere, men vi må i tillegg bygge nye eksportnæringer, for eksempel innen fornybar energi, IKT, helse og ferdigvarer.

Enkeltnæringer bør følge opp med egne eksportstrategier. I Danmark har myndighetene og industrien samlet seg om et mål om å doble eksporten av energiteknologi til nærmere 200 milliarder norske kroner innen 2030.

Lignende målsettinger kan vi også se for oss i Norge. De mange norske næringsklyngene er gode utgangspunkt for slike satsinger. Det skjer mange
positive ting i Norge allerede. For eksempel er omsetningen innenfor grønn maritim næring, som batteriferjer og havvindleveranser, tredoblet de siste fem årene.

Les også: Krevende grønt skifte for næringslivet: - Brutalt

Det er i bedriftene utviklingen vil skje, og det norske virkemiddelapparatet må bli et effektivt verktøy for å støtte utviklingen og øke eksporten. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, GIEK og vi i Eksportkreditt Norge får i løpet av året svar på hvordan næringsministeren ser
for seg fremtidens virkemiddelapparat. Vi mener doblet eksport i kombinasjon med klima og bærekraft må være overordnete mål for det nye virkemiddelapparatet.

Slik styrker vi Norges grønne konkurransekraft og sikrer vekst i de næringene som er bærekraftige for framtiden.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eksport
 2. Eksportkreditt Norge
 3. Gass
 4. Norge
 5. Velferd
 6. NHO
 7. Ole Erik Almlid

Flere artikler

 1. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 2. Syv tiltak for vekst og grønn omstilling i norsk industri

 3. Flytt vindkraften til havs!

 4. Hyret inn banktopp for å få mer fart på eksporten: – Vi må gire opp

 5. Kronikk: Under 30 år på å omstille oss fra vår fossilfyrte velstandsutvikling