DN om nasjonalbudsjettet: Trendvekst opp, vekst i oljepengebruk ned

Den langsiktige veksten i norsk BNP justeres opp i 2017 til 2 prosent i revidert nasjonalbudsjett. Veksten i oljepengebruken vil også gå ned, ifølge Dagens Næringsliv.

OPTIMISTISK SIV: Her er Fiskeriminister og 1. nestleder Per Sandberg og finansminister og partileder Siv Jensen under voteringen på Fremskrittspartiet (FrP) sitt landsmøte på Gardermoen lørdag.
Publisert:

Ifølge avisen justeres den langsiktige veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) – trendveksten – fra 1,7 i anslått nasjonalbudsjett til 2 prosent i revidert nasjonalbudsjett som legges fram torsdag.

– Optimismen er tilbake. Det går mot lysere tider, og forbrukerne er mer optimistiske. Det er et bilde som bekreftes i revidert nasjonalbudsjett, sier finansminister Siv Jensen.

Arbeidsledighet

Jensen sier de lysere tidene er et tegn på at regjeringens politikk virker. Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned, sier Jensen.

– Men det er for mange mennesker som er utenfor arbeidsmarkedet. Og arbeidsministeren har vært ute og varslet tiltak knyttet til langtidsledige. I tidligere perioder har man undervurdert problemene knyttet til langtidsledighet. Vi setter nå inn en ekstra kraftinnsats, sier Jensen.

Pengebruk

Finansministeren sier det har vært riktig av regjeringen å bruke mer penger enn tidligere, men forsikrer om at regjeringen evner å bremse pengebruken når det snur.

– Det første tegnet på det, fikk vi da vi la fram statsbudsjettet for 2017. Da var veksten i oljepengebruken mindre enn den hadde vært i de forutgående årene. Og kanskje vil neste tegn på det komme i revidert budsjett, sier hun.

Ifølge Aftenposten vil Jensen i det reviderte budsjettet forslå økte utgifter og skattekutt i milliardklassen. Så langt summerer forslagene seg opp til økte utgifter og skattekutt på rundt 3,2 milliarder kroner. Ifølge avisen vil det komme flere forslag om økt pengebruk på enkeltområder.

Publisert:

Her kan du lese mer om