– Får vi en prisnedgang i august, er det mer illevarslende

Boligprisfallet i juli var normalt for måneden, påpeker makroøkonom Nejra Macic. Det spennende nå blir august-tallene, hvor vi aldri før har sett fall i prisene.

ILLEVARSLENDE: Nejra Macic i Prognosesenteret mener det er neste måneds boligtall som er det virkelige fasiten for temperaturen i boligmarkedet. – August er tradisjonelt en måned hvor vi har prisvekst. Vi har ikke sett fall i boligprisene siden 2003. Får vi en prisnedgang i august er det mer illevarslende, sier hun.
Publisert:

– Det er ingen dramatikk i dette. Det kunne vært veldig mye verre, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret om boligprisstatistikken for juli.

De ferske tallene fra Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 1,2 prosent i juli, sesongjustert ned 0,2 prosent.

I hovedstaden var prisnedgangen samtidig 2,8 prosent.

Det var ventet at boligprisene ville falle i juli, en måned hvor prisene normalt går litt tilbake.

Macic mener prisfallet sammenlignet med tidligere julimåneder er helt normalt.

Hun legger til at Norges Banks utlånsundersøkelse, som ble sluppet tidligere torsdag, viste at bankene strammet ytterligere inn på utlån i andre kvartal.

– Det forklarer i stor grad prisnedgangen i juli. Etterspørselen blir stagget av vanskeligere tilgang på kreditt, og gjør at mange som ønsker å kjøpe ikke får kjøpt, sier hun.

Venter økt tilbud og etterspørsel i august

Det spennende nå blir august-tallene, fortsetter Macic.

– August er tradisjonelt en måned hvor vi har prisvekst. Vi har ikke sett fall i boligprisene siden 2003, det året Eiendom Norge begynte å måle prisene. Får vi en prisnedgang i august er det mer illevarslende.

Prognosesenteret venter svak vekst i boligprisene både for hele landet og i Oslo denne siste sommermåneden som vi nå er inne i.

BOLIGPRISENE FALLER VIDERE: Hovedstaden har sett en priskorreksjon på boliger de siste månedene, etter voldsom prisvekst over en lengre periode.

– Det blir ekstra spennende å følge med på Oslo neste måned. Får vi et prisfall da blir det mer dramatisk enn vi har sett for oss, sier Macic.

Også Eiendom Norge venter en prisoppgang i august.

Tilbudssiden er nå økende, forklarte Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer under presentasjonen av boligprisstatistikken.

Det samme trekker Macic frem.

– Tilbudet blir nok stort nå. Mange som ikke fikk solgt i juni og juli legger ut boligene igjen nå, og etterspørselen pleier vanligvis å være til stede, sier hun, og utdyper:

– Nå er det lange ventelister på studentboliger og leiemarkedet er ganske presset. Det kan nok hende at denne kombinasjonen fører til at noen foreldre vil punge ut for barna sine, og det kan føre til at etterspørselen i august øker. Men det blir spennende å se om balansen mellom tilbud og etterspørsel øker, eller om tilbudssiden vil øke mer.

Psykologi mye å si

Les også

Boligprisene falt 1,2 prosent i juli (–0,2 sesongjustert)

De siste måneders prisfall følger en periode med svært høy boligprisvekst.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker i torsdagens morgenrapport at det er vanskelig å spå akkurat hvor mye prisene skal korrigere ned og hvor lenge korreksjonen varer, fordi det i stor grad avhenger av psykologien i markedet.

Macic i Prognosesenteret tror psykologien har mye å si for prisnedgangen vi har sett i vår.

– Boligprisforventningene har falt betydelig, spesielt i Oslo. Folk flest blir veldig påvirket av det som står i mediene, sier hun.

– Samtidig tror jeg at mange klarer å balansere dette. Vi ser mange variabler på makrosiden som går riktig vei, så jeg tror de fleste tenker at det er veldig lite sannsynlig at boligmarkedet går helt skeis.

Tror på videre prisfall

Nordea Markets tror boligprisnedgangen skal fortsette de neste månedene.

VENTER VIDERE FALL: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Det er så langt få tegn til at korreksjonen i boligpriser i Oslo er over, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i et notat.

Samtidig er frykten for at vi skal få en kollaps i boligmarkedet begrenset, skriver han.

– I de fleste deler av landet utenfor Oslo er boligprisene fornuftige, og fundamentale forhold er solide, med lave styringsrenter, fallende arbeidsledighet og økende sysselsetting, skriver Bernhardsen.

Han påpeker også at boligmarkedet nå er svakere enn Norges Banks anslag. Men så lenge prisnedgangen hovedsakelig er et Oslo-fenomen, vil det ha begrenset påvirkning på pengepolitikken, tror Nordea Markets.

Les også

Nordea Markets: – Boligprisfallet er ikke over ennå

Les også

Tredje strake måned med boligprisfall

Les også

Nytt prisfall på OBOS-boliger i Oslo

Publisert:

Her kan du lese mer om