Økonomer: Flyktningstrømmen vil veie opp for konsekvensene av VW-skandalen

En Bloomberg-undersøkelse blant økonomer anslår at en forventet befolkningsvekst i Tyskland vil sørge for 60 milliarder kroner ekstra i økonomisk aktivitet neste år.

ØKNING: Tyskland venter 800.000 flyktninger i år. Det er fire ganger flere enn i fjor.
Publisert: Publisert:

Flyktningstrømmen har skapt politisk splid i hele Europa.

Også i Tyskland diskuteres asylpolitikken, og innenfor Angela Merkels koalisjon diskuteres det hvorvidt migrasjonen skal dempes eller ikke.

Mens de politiske konsekvensene av flyktningstrømmen er usikre, viser en ny undersøkelse utført av Bloomberg at den vil ha positive økonomiske konsekvenser for Tyskland.

Tyskland har hatt en stadig fallende ledighet de siste årene, og med onsdagens arbeidskraftundersøkelse fra SSB ble det klart at Norge nå har en høyere ledighet enn tyskerne.

Les også: E24-redaktør Per Valebrokks kommentar fra september: Bestemor Europa trenger dem

I Bloomberg-undersøkelsen anslås det at tilstrømningen av 800.000 flyktninger kan føre til en økning på syv milliarder dollar til Tysklands økonomi i 2016.

Dersom anslaget stemmer, vil tilstrømningen av flyktninger til landet veie opp for den negative effekten av høstens utslippsskandale på den tyske økonomien.

Befolkningsvekst

Det er forventet at 800.000 asylsøkere vil bli værende i Tyskland neste år, mange av disse kommer fra kriserammede områder i Syria.

Økningen i befolkningen vil føre til 0,2 prosentpoeng årlig vekst i 2016, ifølge anslaget i en undersøkelsen der 24 økonomer har vurdert situasjonen.

Les også

Europa-analytiker: –Tyskland vil vinne på flyktningbølgen

VW-skandalen vil, ifølge økonomene, kun senke Tysklands årlige økonomiske vekst med 0,03 prosentpoeng neste år. Det er estimert én milliard dollar, cirka 8,6 milliarder norske kroner, i økonomiske kostnader relatert til utslipsskandalen.

Basert på pengefondet IMFs oktoberanslag på tysk BNP vil den kombinerte effekten av flyktningstrømmen og VW-skandalen resultere i 6 milliarder dollar, tilsvarende 51 milliarder norske kroner, ekstra i økonomisk aktivitet neste år.

Les også

Volkswagen kutter i utviklingsbudsjettet

ENGASJERER: Flyktningkrisen har skapt store diskusjoner i Europa. Her fra en migrasjonsvennlig demonstrasjon i Hamburg tidligere i November.

Økt etterspørsel

– Den offentlige sektoren vil etterspørre flere varer og tjenester for å håndtere tilstrømningen av flyktninger. Flyktningene vil også sørge for økt privat etterspørsel, ettersom de kommer til å bruke penger i Tyskland, sier Stefan Kipar, økonom ved Bayerische Landesbank i München til Bloomberg.

Han sammenligner flyktningtilstrømningens effekter med en utilsiktet kortsiktig økonomisk stimulans.

De økte kravene til den tyske statskassen, som skal huse og mette hundretusener av flyktninger, betyr imidlertid at landet ikke kan regne med det planlagte budsjettoverskuddet for 2016, ifølge flere av økonomene som deltok i Bloomberg-undersøkelsen.

Ifølge økonomene er det også vanskeligere å analysere effekten av VW-skandalen.

– Reparasjoner kan være positivt for veksten i BNP. Likevel vil etterspørsel fra kunder som vender seg bort fra VW til andre tyske bilprodusenter ha en nøytral innvirkning på det tyske bruttonasjonalproduktet, sa Timo Klein, en økonom ved IHS Economics i Frankfurt.

Les også

Tysk analytiker: Volkswagen er «too big to fail»

TRANGT OM PLASSEN: Med stadig flere som søker lykken i Tyskland, har myndighetene blitt nødt ti å sette opp midlertidige asylmottak rundt om i landet. Tyske myndigheter har hatt problemer med å finne husly til flyktningene som kommer hver måned.

Ringvirkninger på økonomien

Det har stormet rundt Volkswagen i høst. Flere økonomer har spekulert i om omfanget av skandalen kan gi store ringvirkninger i Tysklands økonomi.

Makroøkonom i Deutsche Bank, Heiko Peters, frykter at Volkswagen-skandalen kan påvirke den generelle interessen for tyske varer på det globale markedet.

– Tyske varer står i fare for å bli uinteressante for internasjonale kunder. Hvis folk slutter å kjøpe tyskproduserte varer kan det være drastisk for landets økonomi, sa Peters til E24 tidligere i høst.

Les også

Tyske plakater advarer afghanere mot å dra til Europa

Peters sier at den tyske økonomien allerede har sett en nedgang i eksportvarer, og at det er en risiko for at avsløringene i Volkswagen vil gjøre vondt verre.

Prognoser for Tysklands vekst i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i fjor er spådd til 1,7 prosent.

Det er forventet mindre enn to prosent vekst årlig frem til 2017, skriver Bloomberg.

Les også

Krever Müllers avgang

Les også

Flyktningkrisen gjør at Ikea blir utsolgt for varer

Les også

Volkswagen leverer historisk lavt kvartalsresultat

Publisert:
Gå til e24.no