Regionalt nettverk: Venter fortsatt svak vekst

Ikke overraskende er det oljeleverandørene som melder om det kraftigste produksjonsfallet, mens tjenesteyting mot husholdningene og tradisjonell industri melder om høyest vekst.

MØRKERE UTSIKTER: Bedriftene i oljesektoren venter et betydelig aktivitetsfall det neste halve året, kommer det frem i Norges Banks regionale nettverk.
 • Ingvild Sagmoen
 • John Thomas Aarø
Publisert:

Norges Bank har tirsdag lagt frem sin egen temperaturmåler i norsk næringsliv, Regionalt nettverk.

De 321 bedriftene i nettverket rapporterer om svak produksjonsvekst de siste tre månedene, og venter fortsatt svak vekst det neste halve året.

Utviklingen har vært i tråd med kontaktenes forventninger i februar.

Forrige rapport viste at nettverket ventet en økonomisk vekst på 0,06 prosent per kvartal det nærmeste halve året.

Samtidig viser den nye rapporten at god vekst i offentlig etterspørsel og bedret konkurransekraft har bidratt til å øke det samlede aktivitetsnivået litt.

«Bedriftene ser for seg at etterspørselen fra oljesektoren vil fortsette å falle, mens etterspørselen fra offentlig sektor vil ta seg videre opp,» skriver Norges Bank.

Mørkere for oljesektoren

Det er oljeleverandørene som rapporterer om det kraftigste produksjonsfallet. Bedriftene i oljesektoren har sett store kostnadsreduksjoner og lav investeringsvilje, og de venter et betydelig aktivitetsfall det neste halve året, skriver Norges Bank i rapporten.

Utsiktene er dermed noe forverret fra februar.

Litt bedre ser det ut for bedriftene innen tradisjonell eksportindustri. De melder om moderat vekst i produksjonen og fortsatt bedret konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen.

Også innen bygg og anlegg rapporteres det om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, og bedriftene ser for seg videre oppgang i veksten de neste seks månedene.

Ifølge rapporten kan tjenesteytende næringer samlet sett rapportere om noe vekst siste tre måneder, og bedriftene innen husholdningsrettede tjenesteyting oppgir at en svekket krone har bidratt til at aktiviteten øker moderat.

Tror vi har lagt det verste bak oss

Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank peker på at veksttakten nettverket indikerer, er lavt, men at «alt» skyldes nedgangen i oljebransjen.
Han viser til at den kanskje største frykten i oljebremsen norsk økonomi befinner seg i, har vært risikoen for at oljebremsen skulle smitte over på andre deler av økonomien. Men de såkalte smitteeffektene har glimret med sitt fravær, mener han.

– Det er og blir olje, ingenting annet, sier Børsum til E24.

– Vi har ikke sett spredning så langt, og jeg tror ikke på en «ketchupeffekt» der alt kommer ut av flasken. Jeg tror vi har lagt det verste bak oss og at vi begynner å se lyset i tunnelen, sier Børsum.

Han viser til det storstilte fallet i investeringene på norsk sokkel de to siste årene, som neste år ventes å avta betydelig.

– Dette viser hvor robust norsk økonomi er, og at den er mye mer enn olje, sier han.

Regionalt nettverk regnes som en viktig temperaturmåler foran sentralbankens rentemøte senere denne måneden.

Børsum tror ikke at Norges Bank vil kutte dagens styringsrente på 0,50 prosent på rentemøtet i juni.

Les også

Så bra takler norske bedrifter «oljebremsen»

– Oljenedturen er ikke over

– Dette er en lavere innhenting enn Norges Bank har ventet, men det er en utvikling i riktig retning sammenlignet med rapporten i mars, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han viser til at nettverket indikerer en kvartalsvis BNP-vekst på fastlandet på mellom 0,1 og 0,2 prosent, mens Norges Bank ligger inne med omtrent det dobbelte.

Norges Banks prognoser for den kvartalsvise BNP-veksten er at den skal ta seg opp til rundt 0,3-0,4 prosent i andre halvår i år.

Tirsdagens nettverkrapport viser at oljeleverandører i alle landets regioner venter et fall i produksjonsnivået det neste halve året.

– Det illustrerer at oljenedturen ikke er over. Vi vet at oljeinvesteringene faller omtrent like mye i år som i fjor, noe som vil ramme leverandørindustrien fremover. Det største fallet er nok bak oss, men bunnen er fortsatt foran oss, sier Gonsholt Hov.

Les også

Tidenes laveste styringsrente et faktum: Dette er Olsens frykt

Lite endret sysselsettingsnivå

Han viser til at utsiktene for arbeidsledigheten ikke er bedret av dagens nettverksrapport. Bedriftene ser nemlig fortsatt uendret sysselsettingsnivå: Med unntak av oljeleverandørnæringen, har det samlede sysselsettingsnivået i bedriftene vært lite endret siste tre måneder. Hos oljeleverandørene har det vært et betydelig fall i sysselsettingen.

– Ifølge nettverket vil ledigheten stige, med mindre folk systematisk begynner å trekke seg ut av arbeidsmarkedet, sier Handelsbankens seniorøkonom.

Handelsbanken tror ikke at Norges Bank kutter renten i juni.

Når det gjelder investeringsnivået planlegger bedriftene i nettverket samlet sett en moderat vekst de neste 12 månedene. Men også her er oljeleverandørene unntaket; de venter en videre nedgang.

Bakteppet for dagens rapport er snart to år med lave oljepriser og påfølgende investeringskutt hos oljeselskapene, noe som har gitt utslag i en rekke undernæringer i Norge.

I februar anslo kontaktbedriftene en årslønnsvekst på 2,4 prosent i 2016. Nå er anslaget på 2,3 prosent.

Siden september i fjor har nettverket signalisert nullvekst i økonomien.

Les også

Mat og øl ble billigere i mars

Les også

– Vedvarende lav rente har noen uheldige sideeffekter

Les også

Regionalt nettverk: Kan gi svar på spredningene av oljebremsen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Regionalt nettverk
 2. Norges Bank
 3. Oljebransjen
 4. Olje og gass
 5. Rente
 6. Arbeidsledighet

Flere artikler

 1. Venter boligbrems og oljevekst

 2. Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst

 3. Norske bedrifter venter lav aktivitetsvekst det neste halvåret

 4. Norske bedrifter varsler produksjonsbrems

 5. Oljeserviceselskap: Kan ikke utelukke nye kutt