Vil kutte kravet til aksjekapital med 29.999 kroner til 1 krone

Ekspertutvalg foreslår å kutte minste krav til aksjekapital fra 30.000 til én krone. Forslaget sendes nå ut på høring av næringsminister Mæland.

VIL FORENKLE: Næringsminister Monica Mæland sender et forslag ut på høring om å forenkle aksjelovene og stiftelsesloven.
Publisert: Publisert:

To ekspertutvalg har undersøkt muligheten for å forenkle aksjelovene og stiftelsesloven. Planen er at dette skal gjøre det enklere og sikre økt verdiskaping, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Aksjelovutvalget anslår at enkelte av forslagene kan gi samlede årlige besparelser for næringslivet på over en milliard kroner. Utredningen er derfor også viktig i regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Utredningene skal nå sendes på høring, med plan om å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.

Foreslår flere endringer

Utredningen foreslår blant annet å kutte minste aksjekapital fra 30.000 kroner til 1 krone.

I tillegg foreslås følgende endringer av aksjelovutvalget:

* Økt bruk av elektroniske løsninger.

* Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.

* Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.

* Styrets handeplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.

* Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre.

* Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.

* Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.

* Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.

Les også

Nye spørsmål til Mæland fra Stortinget

Foreslår ny lov for stiftelser

Stiftelsesutvalget har også kommet med flere forslag til endringer:
* Foreslår en ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene om saksbehandling ved omdanning.

* Foreslår å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, med andre ord at næringsdrivende stiftelser ikke lenger skal være en egen kategori.

* Utvalget foreslår også at utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til å beslutte visse utdelinger til daglig leder. Det anbefales at alle stiftelser skal ha plan for både formålsrealisering og kapitalforvaltning.

– Utviklingen går mot flere store og færre små stiftelser. Etter at Stiftelsestilsynet har vært i virksomhet i ti år, så vi at det var behov for en helthetlig gjennomgang av stiftelsesloven. Det har vist seg at dagens lov ikke fungerer så godt som vi ønsker, sier Mæland i pressemeldingen.

Publisert:

Her kan du lese mer om