Jensen må se langt etter fjorårets skatteinntekter

Oljeselskapene betaler mindre, mens du og jeg betaler mer i skatt.

FÅR MINDRE Å RUTTE MED: Finansminister Siv Jensen

Terje Pedersen
 • Johann D. Sundberg
Publisert:,

Fallet i oljeprisene begynner å merkes i statskassen.

I årets fire første måneder falt nemlig den totale skatteinngangen for det offentlig med 4,9 prosent til 292,3 milliarder kroner, ifølge fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en kraftig nedgang i oljeskattene som er forklaringen på inntektsfallet.

Ifølge SSB har oljeselskapene så langt i år betalt inn 17 milliarder kroner mindre i ordinær oljeskatt og 29 milliarder mindre i særskatt på oljeutvinning.

Det innebærer en nedgang på henholdsvis 27,9 prosent og 25,7 prosent.

Les også

Tror økte skatteinntekter blir spist opp av eldre og syke

Personer betaler mer

Det er et inntektsbortfall for det offentlige som en total økning i skatteinnbetalingene fra personlige skatteytere på rundt seks milliarder kroner ikke klare å oppveie.

Også upersonlige skatteytere, altså selskaper, som ikke er oljeselskaper har redusert sine skatteinnbetalinger. Deres skatt er redusert med fire milliarder kroner.

Ettersom nedgangen i de totale skatteinntektene forklares med skattene så er det staten som får den største smellen med en nedgang på 3,3 prosent fra i fjor til 104,5 milliarder kroner.

Kommunevekst

Kommunesektoren kan derimot glede seg over at skatteinntektene har økt med 3,4 prosent til 50 milliarder kroner i årets fire første måneder.

Nå kommer neppe SSBs skattestatistikk som noen sjokkerende nyhet for finansminister Siv Jensen.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble fremlagt i forrige uke, nedjusterte regjeringen anslaget for statens totale inntekter for petroleumsvirksomheten med 80 milliarder kroner til 223 milliarder.

Inntektsanslagene inkluderer også statens direkte eierandel i oljefeltene på norsk sokkel.

Det forutsetter en gjennomsnittspris på 480 kroner for et fat olje i 2015.

I 2016 regner regjeringen med at nettoinntektene faller videre til 219 milliarder, selv om de ser for seg en økning i oljeprisen til 520 kroner.

Ettersom oljeskattene betales etterskuddsvis tar det tid fra endringer i oljeprisene reflekteres i innbetalte skatter. Statistisk sentralbyrå bekrefter overfor E24 at den innbetalte skatten er basert på et beregningsgrunnlag av selskapenes inntekter, som så kan bli korrigert.

Oljeprisen målt i norske kroner er knappe 490 kroner per fat tirsdag formiddag.

Flere artikler

 1. Skatteinntektene fra oljen faller: Du tar regningen

 2. Statens oljeskatter halvert i juni

 3. Betalt innhold

  Oljenedturen fører til mindre skattepenger

 4. Annonsørinnhold

 5. Statens oljeskatter stuper

 6. Betalt innhold

  Kraftig fall i petroleumsskatt