Regionalt nettverk:
Fortsatt svak vekst

Bedriftene i Regionalt nettverk venter tilnærmet uendret aktivitetsnivå fremover.

VIKTIG INNSPILL: Sentralbanksjef Øystein Olsen legger normalt stor vekt på rapporten fra Norges Banks regionale nettverk. Her fotografert under kunnegjøringen av rentekuttet i juni.
  • Johann D. Sundberg
  • Ingvild Sagmoen
  • Karl Wig
Publisert:

Bedriftene som inngår i Norges Banks regionale nettverk ser litt mørkere på utsiktene nå enn før sommeren.

«Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og kontaktene ventet tilnærmet uendret aktivitetsnivå de neste seks månedene,» heter det i pressemeldingen om rapporten som ble offentliggjort fredag formiddag.

Norges Bank legger normalt svært stor vekt på tilstandsrapporten som kommer frem i Regionalt nettverk når de fastsetter styringsrenten.

Les også

Økonomer om dagens viktigste tall: – Blir helt avgjørende

Viktig for Norges Bank

Norges Bank annonserer 24. september om de endrer på styringsrenten som i juni ble satt ned til 1,0 prosent blant annet som følge av at rapporten fra Regionalt nettverk som ble offentliggjort i begynnelsen av juni fortalte om svake vekstutsikter.

Les også

E24s regionale mini-nettverk: Langt mellom ekspansjonsplanene

«Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, men varehandelen og eksportindustrien ventet fortsatt moderat vekst,» heter det videre i pressemeldingen.

Norges Bank skriver at kapasitetsutnyttelsen ikke har vært så lav siden de begynte målingen i 2005.

«Kontaktene rapporterte at nivået på sysselsettingen har holdt seg stabilt, og de ventet uendret nivå også fremover,» heter det i pressemeldingen.

- Et svakere bilde

Rapporten er basert på intervjuer med 322 kontaktbedrifter. Disse ble besøkt i løpet av august måned.

– Rapporten tegner et svakere bilde nå enn det gjorde i mai, men det er ikke spesielt overraskende. Vi ser et litt blandet bilde. Ser vi på næringene, er det spesielt oljeleverandørene som fortsatt trekker ned, men ikke mye verre enn sist. De øvrige næringene bekrefter bildet av lav vekst. Det er til dels en litt mer positiv utvikling for eksportindustrien, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

– Ellers så er det åpenbart at det er stadig enklere tilgang på arbeidskraft og mindre kapasitetsproblemer, og vi er tilbake på finanskrisenivåer. Spesielt innenfor bygg- og anlegg har det skjedd en ganske markert bedring i tilgang på arbeidskraft, legger han til.

Han oppsummerer at rapporten tegner et noe svakere bilde for hele økonomien, men ikke en dramatisk svekkelse.

– Det vi ser trekker i retning av rentekutt, men inflasjonen og den svake kronen trekker i motsatt retning. Vi tror ikke det kommer et kutt nå, men tror Norges Bank venter til november, sier Magnussen.

Les også

Uventet sterk inflasjon: – Dette er en kroneeffekt

– Sprer seg videre

– Dette er veldig som ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Han mener hovedbildet om norsk økonomi holder seg:

– Nemlig at det går veldig svakt i oljerelaterte næringer, men rimelig greit i resten. Derfor blir det ikke et samlet produksjonsfall, men nær nullvekst, sier Bruce.

– Oljeleverandørindustrien har blitt enda mer pessimistisk. I tillegg fortsetter oljebremsen å spre seg til relatert tjenesteytende næringsliv. Mange merker nå at leveransene går dårligere – eksempelvis utleie av ingeniører, advokater og regnskap, sier Bruce.

Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i utviklingen i næringslivet, forteller rapporten.

I region nord melder bedriftene om markert vekst, mens det i region øst meldes om en svak økning i aktiviteten. Region innland melder om moderat stigning.

I region midt og nordvest er aktiviteten stabil eller uendret.

Regionene melder om marginal eller svak nedgang.

Les også

– Det går akkurat rundt

Les også

Oljegründer om økt ledighet: – Det er nå det virkelig begynner

Les også

SSB: Fare for at ledigheten stiger over fem prosent

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norges Banks temperaturmåler: – Bedre enn vi hadde fryktet

  2. Sjeføkonom: Øker sjansen for rentekutt

  3. – Alt klart for renteøkning

  4. – Blir helt avgjørende

  5. Norske bedrifter varsler produksjonsbrems