NHH professor om oljepengebruk: – Fornuftig

Ekspertene er samstemte i at økt oljepengebruk er fornuftig nå. Tror ikke det påvirker neste rentemøte.

KLAPP PÅ SKULDEREN: Ekspertene mener at økt pengebruk fra finansminister Siv Jensen er positivt.
Publisert:

Regjeringen vil øke oljepengebruken med 5,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Totalt skal regjeringen bruk 2,6 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.

Jan Tore Klovland, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), er positiv til regjeringens beslutning

– Det er en relativt beskjeden endring, men fornuftig avgjørelse da presstendensene, som pris-og produksjonsvekst, i norsk økonomi er svake.

Les også

Regjeringen vil bruke mer oljepenger

Jan Tore Klovland, professor i økonomi på NHH.

Kan påvirke rentemøte

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet vil da ende på 168,8 milliarder kroner.

NHH-professoren tror ikke dette vil få noen effekt for Norges Banks rentemøte i juni.

– Det er naturlig å la være å senke renten når finanspolitikken er ekspansiv. Samtidig fikk vi nå lavere inflasjonstall, så jeg tror ikke dette vil bli utslagsgivende for neste rentemøte.

Det tror heller ikke sjefanalytiker i Nordea Markets, Eric Bruce. I en oppdatering skriver han at hovedårsaken til økningen i oljepengebruken kan tilskrives at underskuddet for 2014 er revidert opp, på grunn av lavere skatteinngang og høyere utgifter.

– Det ser ikke ut til at regjeringen gjør noen større endringer i finanspolitikken i revidert budsjett, sammenlignet med forslaget. Hvis dette stemmer, er det i linje med Norges Banks prognose.

Revidert budsjett legges frem klokken 10:45, og meldingene om økt oljepengebruk er ikke endelig bekreftet.

Les også

– Kommunene får en ekstra milliard i revidert

Erik Bruce i Nordea Markets

Må bruke finanspolitikken

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets sier at det er fornuftig at oljepengebruken økes.

– Rente matematisk er det sånn at når inntektssiden blir lavere, og hvis regjeringen ikke ønsker å kutte utgiftene, må de bruke mer oljepenger. Men, det betyr også noe fundamentalt. Regjeringen ønsker å slå tilbake den negative impulsen som kommer fra lavere skatteinntekter i oljenæringen.

Sjeføkonomen mener at den økte oljepengebruken er fornuftig, såfremt den ikke brukes ene og alene for å redde oljenæringen.

– Den er i en omstilling som trengs. Å øke oljepengebruken mener jeg er fornuftig og riktig, fordi det ikke bare er pengepolitikken som skal brukes, men også finanspolitikken, for å utjevne konjunkturene

Publisert: