Halvparten innenfor overnatting og servering har søkt om dagpenger

Publisert: Publisert:

45.600 personer innen overnattings- og serveringsvirksomhet har søkt dagpenger ved permittering de siste ukene, viser ferske tall fra Nav.

Samlet gir dette en andel på 48 prosent av de ansatte i næringen.

– Tallene viser at NAV har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt innenfor varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet og private tjenester ellers, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Innenfor varehandel er det 56.800 personer som har søkt dagpenger de siste ukene. Dette gir en andel på 17 prosent av lønnsmottakerne.

Samlet kom det tirsdag inn 13.759 nye søknader til dagpenger fra alle bransjer, ifølge Navs ferske statistikker.

Samtidig kommer tall som viser at 1.256 virksomheter i forrige uke varslet Nav om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer. Det var bare 12 av disse som ikke omhandlet permitteringer.

Disse varslene omfattet totalt 70.400 personer, hvor bare 300 ikke var berørt av permitteringer.

– NAV får nå et svært høyt antall varsler om masseoppsigelser og permitteringer som berører 10 ansatte eller flere i virksomheten. I tillegg vet vi at svært mange mindre bedrifter også har gjennomført permitteringer, sier Vågeng.

Pressemeldingen fra Nav
Publisert:
Gå til e24.no