SSB: – Den moderate oppgangen fortsetter

SSB tror på en moderat oppgang i norsk økonomi, som dempes av boligbyggingen. I 2019 kommer første renteøkning, mens bunnen i boligprisfallet ikke nås før i starten av samme år, ifølge prognosene.

UTSIKTER: Forsker Thomas von Brasch i SSB presenterer konjunkturtendensene for Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:,

Norsk økonomi har en stund vært på bedringens vei etter sjokket fra oljeprisfallet i 2014, med betydelig bedre økonomisk vekst de siste kvartalene enn da veksten stanset nesten helt opp i slutten av 2015.

Oppgangen i økonomien ble drevet av lave renter og økt offentlig pengebruk, sammen med svak krone, lav lønnsvekst og kraftig oppgangen i boligbyggingen, skriver SSB i den siste vurderingen av norsk økonomi.

SSB tror nå på en vekst i fastlandsøkonomien på mellom 2,5 og 2,3 prosent de neste tre årene. For 2018 er prognosen oppjustert.

Tidspunktet for første renteøkning kommer tidligere enn byrået la til grunn sist.

– I fremskrivingene har vi derfor lagt til grunn at Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i andre halvår av 2019, og at det kommer ytterligere én renteøkning i 2020, skriver SSB.

Ser boligbunnen i starten av 2019

Fremover ventes imidlertid boligbyggingen å dempe oppgangen.

– I motsetning til mange tidligere konjunkturoppganger har veksten gjennom inneværende år kun vært litt høyere enn den anslåtte trendveksten, skriver SSB.

Les også

Finanstilsynet: – Kan ikke utelukke en lengre periode med fallende boligpriser

– Selv om det er flere faktorer som bidrar til økt vekst er det også impulser som drar i motsatt retning. Trolig vil dermed oppgangsperioden fortsette i moderat tempo i årene fremover, tror byrået.

Boliginvesteringene anslås å falle med 3,7 prosent neste år før de går ned med 5,2 prosent i 2019. I 2020 snur investeringene til en oppgang på 1 prosent, ifølge prognosene.

Siden vårparten i år har boligprisene falt i de fleste månedene, i motsetning til utviklingen i fjor.

– At boligprisene nå faller skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, prisene var kommet opp på et høyt nivå og lønnsveksten har vært moderat, skriver SSB.

Disse faktorene gjør at SSB også venter boligprisfall gjennom hele neste år. Bunnen nås i første kvartal 2019, ifølge prognosene.

– Ved inngangen til 2019 vil prisene da være knappe 10 prosent lavere enn nivået i 1. kvartal 2017, tror statistikkbyrået.

Les også

Skjerper meglerkrav for omstridte boligsalg: – Det må reduseres til et minimum

Som gjennomsnitt for hele året er prognosen en boligprisoppgang på 4,6 prosent i år. Deretter venter SSB et prisfall på 5 prosent neste år og 1,6 prosent i 2019, før det igjen blir en prisvekst på 3,1 prosent i 2020.

Venter kronehopp

Kronekursen har vært svak den siste tiden, og svakere enn mange analytikere hadde trodd.

Fremover tror SSB at kronen vil styrkes.

– Krona er i dag svakere enn det vi mener fundamentale forhold skulle tilsi. Det drar i retning av en styrking av kronen fremover, mens redusert renteforskjell mellom Norge og EU drar i motsatt retning, skriver byrået.

Målt mot handelspartnernes valutaer er prognosen at kronen vil styrkes med rundt en prosent fra i fjor til i år. Deretter vil kronen være omtrent uendret, før den styrkes med rundt to prosent i både 2019 og 2020.

Les også

Svakeste krone siden finanskrisen

Les også

Nordmenn handler mindre for tredje måned på rad

Les også

Finanstilsynet om nordmenns gjeldsgalopp: – Urovekkende

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Økonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Tror ikke på ny boligfest

  2. SSB venter høyere rente, sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

  3. Fire faktorer som kan gi rentehopp neste år

  4. Annonsørinnhold

  5. Nordea Markets venter fire rentehevinger de neste to årene

  6. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi