Kan bli skilsmisse i Norges Bank: Dette skjer med Oljefondet

Gjedrem-utvalget foreslår skilsmisse mellom Oljefondet og Norges Bank. Samtidig advarer utvalget sterkt mot å splitte opp fondet i flere deler.

NYTT SELSKAP: Det er uklart om Oljefondet og direktør Yngve Slyngstad må flytte ut av kontoret sitt hos Norges Bank, Bankplassen 2, men Sentralbanklovutvalget foreslår en skilsmisse. Fondet bør skilles ut av banken og forvaltes i et eget statseid selskap styrt etter særlover og med et uavhengig styre på syv medlemmer, mener utvalget.

Foto: Terje Bringedal, VG
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Oljefondet har vokst ut over alle proposjoner.

Bare de siste fem årene har fondet som offisielt heter «Statens pensjonsfond utland» vokst fra 3.486 milliarder kroner til 8.110 milliarder kroner, med eierskap i 9.000 selskaper og en mengde obligasjoner i totalt 77 land.

Les mer: Oljefondet passerer 8.000 milliarder

Nå vil Sentralbanklovutvalget og dets leder Svein Gjedrem skille ut fondet i et eget selskap.

Årsaken er at det er blitt så stort og krevende å styre at det kan forsvare en egen struktur og et eget styre.

– Fordelen er jo at du får mer spissede organisasjoner, sier Svein Gjedrem til E24.

Hvis kapitalforvaltningen blir fjernet fra Norges Bank kan sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av sentralbankens hovedstyre konsentrere seg om pengepolitikken alene, mener utvalget.

– Virksomhetene er virkelig blitt så store at det er vanskelig å reise innvendinger mot at de fortjener sine egne organisasjoner, sier Gjedrem.

– Så du vil ta fra Olsen litt arbeidsoppgaver her?

– Det er riktig, sier han.

Les mer: Slik vil Gjedrem endre Norges Bank

GIGANTISK FOND: Oljefondets verdi har mer enn doblet seg på de siste fem årene. Nå vil Sentralbanklovutvalget skille fondet ut i et eget selskap styrt etter en særlov, blant annet fordi styret i Norges Bank skal kunne konsentrere seg om pengepolitikken heller enn kapitalforvaltning. Figuren viser fondets verdi fra 2009.

Foto: NBIM

Slik kan fondet organiseres

Sentralbanklovutvalget foreslår at Oljefondet blir flyttet ut av Norges Bank og blir et eget selskap med et eget styre på syv personer.

Styret bør utnevnes av Kongen i statsråd, i motsetning til Folketrygdfondet som får sine medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet, foreslår utvalget.

Styret i det nye selskapet bør ansette daglig leder i selskapet, og får mandat fra Finansdepartementet, som det også rapporterer til, ifølge forslaget.

«En eventuell utskillelse kan gjøres ved at forvalterenheten i Norges Bank, NBIM, som organisasjon i store trekk videreføres, men i et eget selskap utenfor banken», skriver utvalget.

Les mer: Så mye er Oljefondet egentlig verdt

Les også

Oljefondet passerer 8.000 milliarder

Kan fortsette i jobben

Kort sagt betyr det trolig at de ansatte i fondet vil fortsette i jobbene sine.

I dag forvaltes Oljefondet av NBIM, eller Norges Bank Investment Management. Forvalteren er allerede i stor grad skilt fra sentralbanken, med egen IT-plattform og egne systemer, samt egne kontrakter og organisasjonsenheter.

Arbeidstittelen for det nye forvaltningsselskapet som skilles ut fra Norges Bank er NGIM, eller Norwegian Government Investment Management, sier utvalget.

Det er ikke oppgitt hva det vil koste for fondet å endre organisasjon, da en rekke skatteavtaler og leiekontrakter må trolig reforhandles.

Forslaget er beskrevet i en omfattende rapport på 589 sider som i dag ble overrakt finansminister Siv Jensen.

Vil ikke dele fondet

Utvalget advarer mot å splitte opp fondet og for eksempel fordele ulike forvaltermiljøer rundt omkring i landet.

Årsaken er at det vil bli dyrt med flere administrasjoner, og at avkastningen neppe ville blitt høyere.

Gjedrem-utvalget uttrykker en uro for at det kan bli politisk spill rundt fondets organisering.

– Vi advarer så sterkt vi kan mot å splitte fondet opp i flere enheter. Det vil være kostbart og mer krevende å styre, og det er ikke grunnlag her for å etablere en konkurranse mellom statlige forvaltningsenheter, sier Gjedrem.

– Så en oppsplitting betyr helt sikkert økte kostnader, og helt sikkert ingen gevinst, sier han.

Utvalget understreker at fondet ikke bør være et politisk virkemiddel til utenrikspolitiske formål eller nærings-, regional-, miljø- eller bistandspolitikken.

– En må unngå at fondet blir et statsbudsjett nummer to for formål som ikke når opp i prioriteringen i den årlige ordinære statsbudsjettprosessen, sier Gjedrem.

TUNGE FAKTA: Finansminister Siv Jensen får overrakt en rapport på 589 sider fra Sentralbanklovutvalgets leder Svein Gjedrem den 23. juni 2017.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Vil kopiere Folketrygdfondet

Utvalget foreslår at fondet etableres som et særlovsselskap på linje med Folketrygdfondet, som forvalter «Statens pensjonsfond Norge».

«Denne modellen har vært prøvd og vist seg vellykket for Folketrygdfondet», skriver utvalget.

Som et alternativ til et eget selskap kan Oljefondet bli i Norges Bank som i dag, men at det blir oppnevnt et eget styre for kapitalforvaltningen, mens rentebeslutningene blir flyttet ut i en egen komité.

Les også

Slik vil Gjedrem endre Norges Bank

Må ha folkelig tillit

«Styret bør ha medlemmer med kompetanse innen finans og kapitalforvaltning», skriver utvalget.

«Styret vil også styrkes dersom det har medlemmer med ledererfaring fra lignende virksomhet og medlemmer med erfaring i å styre risikoen i investeringsporteføljer og -prosesser», legger utvalget til.

Men styret må også ha kompetanse ut over det rent finansfaglige, og kunne vise evne til å kommunisere godt med fondets eiere, nemlig det norske folk.

«Styret må derfor å ha en god dialog med departementet og en klar og informativ kommunikasjon med allmennheten», skriver utvalget.

Les mer: Oljefondets vinneraksje: Apple

– Et godt hjem

Det er 568 ansatte i Oljefondet, langt flere enn de 355 som er sysselsatt i Norges Banks kjernevirksomhet, sentralbankvirksomheten.

Det er naturlig med en ny vurdering av fondets organisering, nå som NBIM har blitt en stor del av Norges Banks virksomhet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Jeg vil understreke det jeg tidligere har sagt, nemlig at Norges Bank har vært et godt hjem for fondet, sier Olsen.

– Vi har bygget en profesjonell forvaltningsorganisasjon som er godt rustet til å løse oppgavene fremover, uansett hvilken organisering Stortinget beslutter, sier han.

Les mer: Oljefondet vil endre lederlønningene: – Må bli enklere

NY STRUKTUR: Slik foreslår Gjedrem-utvalget at styringen av Oljefondet skal skje, hvis det blir skilt ut av Norges Bank til et særlovsselskap på linje med Folketrygdfondet.

Foto: Gjedrem-utvalget
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Folketrygdfondet
 3. Fondssparing
 4. Norges Bank
 5. Siv Jensen
 6. Aksjer
 7. Yngve Slyngstad

Flere artikler

 1. Vil skille Oljefondet ut av Norges Bank

 2. Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank

 3. Egen pengepolitisk komité skal sette styringsrenten

 4. Annonsørinnhold

 5. Gjedrems sentralbank-rapport: Kan endre styring av Oljefondet

 6. Ønsker egen pengepolitisk komite velkommen