- Effektene fra ekstremværet burde være over

Våren har kommet til USA, og med det venter økonomene bedre fart i det amerikanske jobbmarkedet.

OPPTUR? Økonomene venter at det ble skapt flere nye jobber i april. «Fasiten» kommer med de offisielle sysselsettingstallene fredag.
Publisert:

Fredag klokken 14.30 norsk tid slippes «månedens viktigste tall» - den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten som viser endring i sysselsetting og ledighet utenfor landbruket.

Økonomene tror at farten i jobbveksten tok seg opp i april.

Sysselsettingsveksten var laber i desember og januar, grunnet en svært streng vinter i USA.

Det løsnet noe i februar, før det i mars ble skapt 192.000 nye jobber utenfor landbruket.

Samtidig var arbeidsledigheten uendret på 6,7 prosent.

- Nå burde effektene fra ekstremværet være over, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til E24.

Rundspørringer de internasjonale mediene har gjennomført, viser at flertallet av økonomene venter at tallene fra april vil vise en vekst på mellom 210.000 og 215.000 jobber.

Les også

Kald vinter for økonomien i USA

Ser oppside

OPTIMISTISK: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets tror på bedre sysselsettingstall etter en tung vinter.

Shakeb Syed venter at sysselsettingsveksten kommer inn omtrent på snittet for de siste seks månedene, rundt 200.000 jobber.

I tillegg ser han større sannsynlighet for bedre tall enn det motsatte.

Han understreker at flere ledende indikatorer peker oppover.

Syed trekker frem flere midlertidige arbeidsplasser, færre nye trygdesøkere og at sysselsettingskomponenten i ISM-indeksen for industrien har steget.

ISM-indeksen er en amerikansk innkjøpssjefsindeks utarbeidet av Institute for Supply Management.

- En del ting taler for en ganske anstendig fundamental vekst, ikke bare gjeninnhenting etter værproblemene, sier Syed.

Værproblemene får «skylden» for at enkelte nøkkeltall har kommet inn svakere enn ventet.

Senest onsdag viste offisiell statistikk fra amerikanske myndighetene at veksten i den amerikanske økonomien hadde stanset nesten helt opp i årets tre første måneder. Amerikansk BNP (brutto nasjonalprodukt) økte med 0,1 prosent i det første kvartalet, mens det på forhånd var ventet vekst på 1,1 prosent.

Les også

Uventet økning i antall trygdesøkere i USA

Kan være unøyaktig

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, vil ikke legge for mye inn i dagens tall.

Andreassen mener tallene kan være påvirket av værforholdene i første kvartal og at man kan se en «unormal» positiv effekt nå som været har normalisert seg.

SJEFØKONOM: Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Sysselsettingstallene slippes alltid på den første fredagen i hver måned, denne gangen blir det på den andre dagen i måneden, noe som er en annen faktor som gjør at Andreassen tror tallene vil være mindre pålitelige enn vanlig.

- Kommer de inn på 100.000-250.000 tror jeg ikke man vil se den store markedsreaksjonen den ene eller andre veien.

Gylden middelvei

Sjeføkonomen påpeker at man den siste tiden har sett at nøkkeltallene peker på en moderat til normal vekst i den amerikanske økonomien.

- Alle tall man har fått fra USA den siste tiden tegner et bilde av at økonomien nærmer seg en trendvekst, altså en BNP-vekst på 2,0-2,5 prosent.

Det kan vise seg å være en gylden middelvei. Veksten er ikke så sterk at noe vil gjøres med renten i 2014, og lavrenteklimaet sørger igjen for at kapital trekker til aksjemarkedet i jakten på avkastning.

- Aksjemarkedet i USA er nå dyrt på historiske multipler, men det kan det fortsette å være så lenge rentene er lave, sier Andreassen videre.

- Alt over 130.000 er bra

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank1 SR-Bank mener at det er underliggende variasjon i tallene som ikke bør undervurderes, og at alt over 130.000 er bra. Men han er også positiv.

Den private sysselsettingsrapporten fra ADP viste sist en økning på 220.000 i april. Knudsen mener at det er rimelig bra korrelasjon mellom denne og de offisielle tallene.

- Det er også interessant at ISM utviklet seg ganske bra, i tråd med hva som var ventet etter at den første effekten fra ekstremværet begynte å gi seg, sier han.

Knudsen følger blant annet spesielt med på forholdet mellom offentlig og privat sektor når arbeidsmarkedsrapporten foreligger.

- Nedskalering i det offentlige har vært en trend, og det er naturlig med tanke på at de strammer inn de offentlige budsjettene for å få ned underskuddet til et levelig nivå, sier han.

Tror sentralbanken ser an

I forbindelse med sitt siste rentemøte valgte den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve, eller bare Fed) å holde renten uendret, mens verdipapirkjøpene ble trappet ned med ytterligere til milliarder dollar.

Shakeb Syed mener sterke tall fredag vil støtte sentralbankens plan om ytterligere kutt i stimuleringstiltakene.

Han tror imidlertid ikke at sentralbanken vil agere på bakgrunn av kun ett sterkt månedstall.

- Markedet beveger seg ofte på ett tall fra Fed, men selv om det skulle bli langt høyere enn det som er ventet tror jeg man vi se an en måned eller to før sentralbanken tar det innover seg, sier han.

I forbindelse med tidligere rentemøter i år har sentralbanksjef Janet Yellen blitt beskrevet som mer «haukete» enn markedet. En «hauk» vil generelt fokusere på inflasjonen og dermed være mindre positiv til støttekjøp.

- Jeg vil si at en økning på opp mot 230.000 eller 240.000 nå er innenfor sentralbankens tolkning av arbeidsmarkedet, sier Syed.

Les også

Holder renten i ro, kutter i hjelpepakken

Publisert:
Gå til e24.no