Stenger døren for nye pensjonskunder

Silver pensjonsforsikring stopper tilflytting av fripoliser for nye kunder.

STOPPER TILFLYT: Silver Pensjonsforsikring stenger døren for nye pensjonskunder med garantert pensjon, som følge av kommende regelinnstramminger. Her ses Mikkel A. Berg, som er administrerende direktør i selskapet.

  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Fra første 1. mai vil vi slutte å ta imot fripoliser med garanti fra nye kunder. Dermed gjør vi det samme som både DNB og Nordea allerede har signalisert. Vi tror flere vil følge etter, sier markedsdirektør Jon Haugan i Silver til E24 torsdag.

At Silver i likhet med flere konkurrenter nå vil lukke døren for nye kunder med garantert pensjon, skyldes strengere kapitalregler, «Solvens II», som skal innføres fra 2014.

Myndighetene har imidlertid gjort det klart at forsikringsselskapene bør forberede seg på dette allerede nå.

- De nye reglene gjør fripoliser med garanti mindre lønnsomt for oss og for kundene, forklarer Haugan.

En fripolise med garanti innebærer - som navnet tilsier - at en saldo på fripolisekontoen motsvares av et fremtidig pensjonsbeløp som er garantert, altså det opprinnelige beløpet med en garantert rente.

For å sikre at dette beløpet er tilgjengelig som lovet når utbetalingen av pensjonen begynner, må selskapet ha en stor nok kapitalbuffer. Dette er nødvendig for at selskapet skal tåle svingninger i aksjemarkedene, i tillegg til et lavere rentenivå.

- FLERE FØLGER ETTER: Markedsdirektør Jon Haugan i Silver Pensjonsforsikring tror stadig flere vil gjøre som dem, og stenge døren for nye kunder som har fripolise med garanti.

- Fra 2014 er det varslet nye, strengere regler som innebærer at selskapene må ha enda større kapitalbuffere, fordi man skal ta høyde for at det kan komme større svingninger, sier Haugan.

- Vår bransje sier nå høylydt fra om at dette gjør det svært vanskelig å forvalte garanterte produkter lønnsomt.

En konsekvens av innstrammingen, er at aksjeandelen i produktene vil bli lavere enn tidligere, og dermed altfor lav, ifølge Silvers markedsdirektør.

- Det er negativt for kundene, ettersom det gjør at avkastningen sannsynligvis ikke blir god nok til at pensjonsbeløpene i fremtiden kan økes. Da blir pensjonen i realiteten mindre og mindre verdt, i takt med at beløpet spises opp av inflasjon, sier Haugan.

Investeringsvalg

Alternativet til fripolise med garanti, er i dag såkalte «pensjonskapitalbevis» (fripoliser med innskuddsbaserte pensjonsavtaler), som ennå kan overflyttes til Silver.

Fra nyttår har Finansdepartementet varslet at det vil gå an å gjøre om fripoliser med garanti, til fripoliser med investeringsvalg, fordi det blir vanskeligere å oppnå god avkastning på førstnevnte. Dermed vil kundene kunne plassere fripolisekapitalen sin bedre selv, sier Haugan.

Likevel er situasjonen langt fra optimal, mener han. Han peker på at det for mange har en verdi i seg selv å ha en garantert pensjon, og at ikke alle ønsker løsningen som gir investeringsvalg.

Vil ha norsk regelendring

For at dette markedet skal åpne seg igjen, er det avgjørende at det norske regelverket, som ifølge Haugan er strengere enn det europeiske, blir mildere.

Ifølge dagens reglement må selskaper som tilbyr poliser med garanti kunne sikre dette beløpet for hvert år om gangen, selv om kunden har 30 år igjen i arbeidslivet.

- Da kan vi bare investere med ett års horisont. Dette er langt fra optimalt. Nå haster det med at norske myndigheter gjør regelendringer, slik at markedet for garantert pensjon åpner seg igjen.

Det er allerede sterke krefter i sving som jobber med å få dette til å skje. Finansdepartementet har i disse dager en høring ute om Fripoliser og kapitalkrav, som ble sendt ut 26. januar i år.

I en høringsuttalelse som nylig ble lagt ut av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) slås det fast at det er «viktig å lempe på krav for fripoliser».

Både Norges Bank og Finanstilsynet har gitt tilsvarende signaler i sine høringsuttalelser.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Silver: Så mye lavere pensjonsytelse vil kundene få

  2. Dette kan Silvers kunder forvente

  3. Bekreftet: Silver blir satt under offentlig administrasjon

  4. Annonsørinnhold

  5. Silver nedringt av fortvilte pensjonskunder

  6. Anbefaler kunder å rømme fra Silver