Sigbjørn Johnsen avlyser oljepengefest neste år

Finansministeren mener man ikke kan skru opp oljepengebruken fremover, selv innenfor det handlingsregelen tillater. Høyre mener det viktigste er hvordan pengene brukes.

ADVARER: Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener det ikke vil være ansvarlig å øke oljepengebruken tilbake til fire prosent i tiden fremover. Her ved fremleggelsen av Statsbudsjettet i oktober i fjor.
Publisert: Publisert:

28 milliarder oljekroner.

Det er så mye mer penger man kunne brukt på årets statsbudsjett hvis man hadde brukt fire prosent av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland), som handlingsregelen egentlig åpner for.

Likevel bestemte den Rødgrønne regjeringen seg for at de ville bruke 3,3 prosent i år (ifølge Revidert nasjonalbudsjett), fordi de ville dempe kostnadspresset i en norsk økonomi som stort sett går så det suser. Det tilsvarer 128 milliarder.

Det var blant annet det dyre lønnsoppgjøret som fikk regjeringen til å dempe oljepengebruken mer enn de hadde planlagt.

Mens alle partiene lover ytterligere satsinger på velferd, og de blå partiene lover skattekutt, advarer nå finansministeren mot å tro at det bare er å kjøre oljepengebruken tilbake til et nivå på fire prosent.

- Nå er vi i en fase hvor vi har omtrent normal vekst, og da bør vi ligge betydelig under fire prosent, sier Sigbjørn Johnsen (Ap) til E24.

- Sårbare for endringer internasjonalt

Finansministeren minner om at handlingsregelen har to deler, nemlig at man skal følge fireprosentsbanen for innfasing av oljepengene over tid, og at man hvert enkelt år skal justere pengebruken med hensyn til den økonomiske situasjonen.

- Nå ligger vi betydelig under fireprosentsbanen, og for 2013 mente vi det var forsvarlig å ligge rundt 3,3 prosent, sier finansministeren og peker på at norsk økonomi ligger på trendveksten.

Johnsen mener politikerne må bruke godt under fire prosent av Oljefondet i årene fremover fordi vi må bygge opp reserver, blant annet til den kommende eldrebølgen.

Finansministeren mener heller ikke norsk økonomi tåler noe særlig mer oljepengebruk, hvis man blant annet ser på hvor mye av kapasiteten som er utnyttet.

LES OGSÅ: Sigbjørn Johnsen frykter høyere rente og kronekurs med de blå

- Gitt at Norge ikke går inn i noen krise, er det ansvarlig å bruke fire prosent av fondet i tiden fremover?

- Den største utfordringen for norsk økonomi er kostnadsutviklingen. En økt pengebruk vil føre til øke kronekurs, høyere rente og flere konkurser i blant annet industrien, sier Johnsen.

- Samtidig vet vi at vi er sårbare for endringer i den internasjonale økonomien. I de siste årene har vi hatt en lønnsvekst som er høyere enn produktivitetsveksten blant annet på grunn av et gunstig bytteforhold med utlandet. Men det gjør oss sårbare for endringer i råvareprisene, legger han til.

- Feil å snakke om tiendedeler

KJENTE KAMPHANER: Det er ikke første gangen finansministeren (t.v) og Høyres Jan Tore Sanner diskuterer økonomisk politikk. Her debatterer de Statsbudsjettet i Stortinget i oktober i fjor.

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener finansministeren henger seg opp i detaljtall, og glemmer at det viktigste er hva man faktisk bruker oljemilliardene på.

- Vi har ligget på samme oljepengebruk, eller kanskje litt lavere i våre budsjetter, men det blir fullstendig feil å bare snakke om tiendedeler. Det er vel så viktig å snakke om hvordan pengene brukes, sier Sanner til E24.

LES OGSÅ: Frp-topp lover mindre oljepenger til statlig forbruk

- Sannheten er at Sigbjørn Johnsen bryter den delen av handlingsregelen som handler om hvordan man bruker oljepengene. Handlingsregelen handler også om vilje til å bygge konkurranseevne og kunnskap, sier Sanner.

Han mener selv konkurranseevnen og produktivitetsveksten i norsk økonomi var langt bedre da Høyre satt i regjering fra 2001 til 2005, sett opp mot våre viktigste handelspartnere.

Vanskelige tider for oljefondet

Debatten om handlingsregelen og oljepengebruk kommer midt i en valgkamp der det også er blitt kjent at Oljefondet ikke leverer den avkastningen på fire prosent som handlingsregelen er basert på.

For snaue to uker siden la Yngve Slyngstad, sjefsforvalteren av Oljefondet, frem fondets resultater for andre kvartal. Selv om politikerne har lagt opp til at fondet skal gi en realavkastning på fire prosent, ligger de foreløpig langt lavere på 3,17 prosent.

Sjefen i Oljefondet sa selv at det vil bli «svært utfordrende» å nå målet om fire prosents realavkastning.

Finansministeren avviser at man bør ta en debatt om avkastningsmålet til Oljefondet, og dermed også handlingsregelen, bør senkes til for eksempel 3 eller 3,5 prosent.

- Nå har vi hatt handlingsregelen i 12 år. Det er viktig å bygge opp om den forutsigbarheten og å se dette over et litt lengre tidsrom. Handlingsregelen er med på å bygge tillit til norsk økonomisk styring. Å flytte krittstreken opp eller ned vil være med på å redusere tilliten til stabiliteten i den økonomiske politikken, sier Johnsen.

Heller ikke Høyre mener tiden er inne for en debatt om dette.

- Jeg ser ikke noe akutt behov for en slik debatt. Handlingsregelen er fleksibel og det sentrale at regjeringen må sørge for at man ikke bruker mer penger enn det økonomien tåler. Det viktige er at man bruker pengene på en måte som bygger opp under vekstkraften, og ikke vi drar til å svekke produktiviteten, avslutter Sanner.

Les også

Tror ikke Erna og Siv vil utløse rentehoppFrp: Høyres sykehusreform betyr slutten på handlingsregelenOljefondet gikk nesten i null

Publisert: