Analytikere: Renteøkning torsdag

Torsdag setter Norges Bank opp renta, tror sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets. Da starter renteøkningene som vil heve styringsrenta fra dagens 2 prosent til 2,75 før året er omme.

BEKYMRET FOR GJELDSBELASTNINGEN: Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets mener oppgangen i norske husholdningers gjeldsbelastning gjør dem sårbare.
Publisert:

Men helt sikker er Dørum ikke på at første renteøkning kommer nå i mai. Han utelukker ikke at Norges Bank kan velge å vente til juni.

- Rentenivået er for lavt, men lave renter og lav inflasjonen rundt oss, gjør at sentralbanksjef Øystein Olsen ikke har bråhast. Det er ikke avgjørende om rentehevingen kommer i mai eller juni, sier sjeføkonomen til NTB.

- Flere grunner

Dørum trenger ikke lang tid på å begrunne hvorfor det første rentehoppet sannsynligvis likevel kommer torsdag.

Han viser til at Norges Bank allerede i mars i år signaliserte at rentehevingen ville komme i mai eller juni.

Og noe av det Norges Bank kan ha vært usikker på den gang, var om Den europeiske sentralbanken (ECB) ville heve styringsrenten i eurosonen.

Den rentehevingen kom allerede måneden etter. I april satte ECB opp styringsrenten i eurosonen fra 1 til 1,25 prosent.

- Det gjør det lettere for Norges Bank å heve renten her hjemme nå, sier Dørum.

At ECB valgte å ikke heve renten på nytt i sitt møte torsdag 5. mai, betyr i denne sammenheng mindre enn rentehevingen i april.

Flere faktorer

Men også andre argumenter taler for renteheving her hjemme i mai, ifølge Dørum.

- Arbeidsmarkedet i Norge er blitt bedre. Arbeidsledigheten faller ganske markant, og vi har fått et lønnsoppgjør som ser ut til å bli friskere enn det Norges Bank så for seg i mars, sier han.

I tillegg legger sjeføkonomen vekt på at konsumbildet er «ganske bra» og kredittetterspørselen «ganske frisk»,

Dessuten mener han det ikke kan rå tvil om at rentenivået er lavt, vurdert ut fra hvor norsk økonomi er nå. Lite taler for at norsk økonomi trenger et rentenivå på 2 prosent, ifølge Dørum.

Mulig utsettelse

Det som kan tale for at Norges Banks hovedstyre likevel velger å vente til juni med rentehevingen, er noe større usikkerhet om det internasjonale konjunkturbildet, ifølge Dørum.

Usikkerheten gjelder virkningene av jordskjelvet og tsunamien i Japan, høyere inflasjon og høyere renter i vekstøkonomiene samt fortsatt usikkerhet om gjeldssituasjonen i Europa.

Svake nøkkeltall fra Japan så vel som andre industriland, skaper også usikkerhet. Det samme gjør fortsatt lav inflasjon i Norge, ifølge sjeføkonomen.

Arbeidsmarkedet viktigst

Eiendomsmeglerbransjens siste statistikk viste at boligprisene gikk ned fra mars til april. Det kan ha dempet presset for renteøkning noe, ifølge Dørum.

- Men det viktigste som har skjedd den siste måneden, er bedringen i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt markant, og denne tilstrammingen og et heller friskt lønnsoppgjør sammenholdt med konkurrentland, er i denne sammenhengen det viktigste her hjemme de siste månedene, sier Dørum.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets legger vekt på de samme forhold og vurderer saken på samme måte som sin kollega i DnB NOR Markets. I en rapport fredag konkluderte Mork med at Norges Bank hever renten kommende torsdag.

- Sentralbanken ønsker å sende et klart budskap til publikum om at dens varslede renteøkninger ikke er tomme trusler, skriver Mork.

I likhet med Dørum mener han at det for de fleste markedene betyr lite om rentehevningen kommer i mai eller juni.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: