Norges Bank rører ikke renten

Norges Bank har valgt å holde styringsrenten på lavt nivå.

UENDRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten på 1,5 prosent.

Berit Roald
Publisert:,

Hovedstyret i Norges Bank valgte onsdag å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Dette var som de fleste økonomer på forhånd forventet.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en kommentar.

Samtidig sier Norges Bank at den forventer å holde renten uendret ut året.

– I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen.

Umiddelbart etter renteavgjørelsen styrket kronen seg mot euroen, fra 7,34 til 7,32 kroner.

E24 Børs - Følg kronekursen

Som forventet

– Renten vil trolig holde seg lav i flere år. Det er større sannsynlighet for ytterligere kutt enn for økning i renta, sasjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 til NTB i forkant av renteavgjørelsen.

Den norske kronen var i forkant av avgjørelsen i nærheten av tidenes sterkeste nivå mot euroen. Dette er en av de viktigste faktorene Norges Bank vurderer i forbindelse med rentesettingen.

– Lavere inflasjon enn ventet og sterk kronekurs skulle snarere trekke i retning rentekutt. Ikke nå, men kanskje på litt lenger sikt, sa seniorøkonom Katrine Godding Boye i Nordea Markets til NTB.

Erik Bruce: Hvem kutter - Norges Bank eller bankene?

Renteoppsettelse?

Nå haster det med å få renten opp. Det mente to sjeføkonomer E24 snakket med før renteavgjørelsen.

Sjeføkonomene Shakeb Syed i Sparebank1 Markets og Frank Jullum i Fokus Bank er begge sterkt bekymret over bobletendensene i norsk økonomi.

- Jeg mener de [Norges Bank] undervurderer risikoen for finansiell ustabilitet. Med det sikter jeg til risikoen for boligboble, gjeldsboble, vekstboble, husholdningenes gjeldsbyrde, altså mye av det vi så før finanskrisen, sa Sayed.

- Så lenge festen fortsetter er det ingen som vil ta vekk punsjebollen. Men jo lenger festen varer, jo verre kan bakrusen bli, sa Jullum.

Les også: