Arbeidsledigheten holdt seg stabil på 1,9 prosent i februar

Ledigheten her til lands fortsetter å ligge på lave nivåer.

Publisert:

Det var 54.700 helt ledige i Norge ved utgangen av februar, viser ferske tall fra Nav. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken, det samme nivået som i januar.

På forhånd ventet økonomene at ledigheten i Norge skulle fall til 1,8 prosent, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn.

Antallet helt ledig og arbeidssøkere på tiltak økte totalt sett med 500 personer i februar, justert for sesongvariasjoner. Det var 65.100 helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av forrige måned, som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i februar, men den er fortsatt på et lavt nivå, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer i 50-årsalderen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Les på E24+

Nå kommer billighyttene: – Blir utfordret på pris

Arbeidsledigheten i Norge har ligget på lave nivåer i lengre tid. I januar klatret den noe etter å ha ligget på 1,6 prosent ved utgangen av fjoråret.

I tillegg til de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var 23.600 personer delvis ledige. Dermed var det 88.700 arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av februar, som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Øker innen bygg og anlegg

Arbeidsledigheten var høyest i februar innenfor bransjer som reiseliv og transport, serviceyrker og bygg- og anleggsbransjen.

Økningen var størst for personer med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg mellom januar og februar, i tillegg for personer uten registrert yrkesbakgrunn.

Den laveste arbeidsledigheten finner man innen utdanning og blant de som har akademiske yrker. Nedgangen i arbeidsledighet var samtidig største blant de med bakgrunn fra kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid.

Når det kommer til alder økte ledigheten både blant folk i 30-årene og 50-årene forrige måned. Den relative økningen var størst for folk i 50-årene, på én prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om