Frp vil tappe 27 mrd. fra Folketrygdfondet

Frp vil kutte skatter og avgifter med 57,7 milliarder kroner. Nær halvparten skal dekkes inn fra statens norske pensjonsfond.

Frp-Leder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Hans Andreas Limi legger frem partiets alternative statsbudsjett torsdag.
Publisert: Publisert:

Torsdag legger Fremskrittspartiet frem sitt alternative statsbudsjett.

Da E24 møtte partileder Sylvi Listhaug og partiets finansfraksjonsleder Hans Andreas Limi tirsdag, ble samtalen åpnet med et lite spark til tidligere regjeringspartner Høyres forslag.

Og et stort et til regjeringen – så klart.

– Regjeringen kom med et skattesjokk på 50 milliarder kroner. Så vil Høyre reversere 10 av dem. Da har man jo akseptert en skatte- og avgiftsskjerpelse på 40 milliarder. Det er hinsides mye for folk og næringsliv, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug er overrasket over Høyres alternative budsjett. Frp vil selv kutte 40 milliarder mer i skatter og avgifter enn sin tidligere regjeringspartner.

Frp vil på sin side kutte skatter og avgifter med 57,7 milliarder kroner, med hovedtyngde på avgiftskutt. Det skal dekkes inn med store kutt i offentlig sektor, bistand – og ved å tappe Statens Pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet, for 27 milliarder kroner. Fondet forvalter i dag rundt 300 milliarder kroner.

Partiet vil også bruke 21 milliarder kroner på mer veiutbygging, helse, eldreomsorg, justis og forsvar.

Vil tappe Folketrygdfondet

– Folk vil få betydelig bedre kjøpekraft gjennom våre forslag, som går på avgiftsreduksjon. Folk skal få beholde mer av sine egne penger.

– Økt kjøpekraft er vel nettopp det Norges Bank forsøker å unngå. Kommer dette grepet til å føre til økte renter?

– Nei. Når vi kutter offentlige utgifter, reduserer vi det offentliges kjøpekraft. Så fører vi den over til husholdninger og bedrifter. I sum gir det ikke økt press på renten. Det er ikke noen etterspørselsbonanza i Norge, det er ingen jappetid. Tvert imot, hundretusenvis av husholdninger sliter virkelig, sier Limi.

For å ikke legge press på økonomien har ikke partiet lagt opp til mer oljepengebruk enn regjeringen.

– Snarere mindre, fordi vi ikke bruker to milliarder kroner på å kjøpe skog i Trøndelag, sier Limi, til latter fra Listhaug.

– Men vi øker utbyttet fra statlige selskaper mer enn det regjeringen har foreslått, sier Limi.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi leder Frps finansfraksjon. Han føler seg trygg på at tapping av Folketrygdfondet ikke vil presse opp renten.

Samtidig vil Frp trekke ni prosent av kapitalen til Statens Pensjonsfond Norge, som forvalter 300 milliarder kroner. Fondet skal investere i norske og nordiske aksjer.

Limi nevner at det også tidligere har vært diskutert å trekke kapital ut av fondet, ettersom begrensningene for hvor stor del av Oslo Børs staten skal eie, også begrenser fondet. Fondet kan maksimalt eie 15 prosent av et enkeltselskap i Norge, og fem prosent i nordiske selskaper.

– Vi bruker noe av den kapitalen. Det er ikke økt pengebruk, for det betyr at aksjene fondet eier, kjøpes opp av private, sier Limi.

– Blir det ikke det samme som å bruke oljepenger hvis utenlandske eiere kjøper opp statens aksjer?

– Det kan være utlendinger som kjøper, men hovedsakelig vil det kanskje være norske investorer. Da blir det ikke noen økt pengemengde i omløp.

– Det blir en viss budsjettdoping, med mindre dere setter som forutsetning at aksjene ikke kjøpes opp av utenlandsk kapital?

– Det er snakk om små eierposter som kanskje er mest interessante for norske investorer, sier Limi.

– Dere føler dere trygge på at det ikke vil øke rentepresset?

– Absolutt, sier Listhaug.

Mer til vedlikehold av vei

Partiet vil snu om på regjeringens prioriteringer i offentlig sektor og bruke betydelig mer på utbygging og vedlikehold av bilvei.

– Regjeringens forslag inneholder i realiteten bare ett kutt i offentlige utgifter, og det er på infrastruktur – spesielt på vei. Vi mener det er et akutt behov for å snu den utviklingen, sier Limi.

– Det er ganske dramatisk når en ser en del av disse veistrekningene som må utsettes. Rasfare gjør at folk ferdes med livet som innsats deler av året. Vi må la folk beholde troen på politikere og fortsette å bygge landet. Det har vi muligheten til i Norge, sier Listhaug.

Utgiftskutt og høyere bunnfradrag på inntektsskatt skal gjøre det lettere får både vanlige folk og milliardærer å bo i Norge, mener Frp. Omfordelingen skal hovedsakelig skje mellom offentlig sektor og befolkningen.

– De rikeste skal bidra mest til fellesskapet, og det gjør heldigvis de aller fleste av dem. Vår tilnærming er at du får ikke ned forskjellene hvis de flytt ...

Listhaug må tenke seg om litt.

– Eller, du får jo ned forskjellene i Norge hvis de rikeste flytter til Sveits. Men for Norge totalt sett er det veldig synd. Vi er ikke bekymret for de rikeste, de kommer til å greie seg uansett. Men det vi er bekymret for er alle de som er ansatt i bedriftene deres, for alle som får permitteringsvarsel nå, for alle bedriftene som stopper investeringer fordi de ikke har en forutsigbar næringspolitikk.

Bistandskutt på 10,6 milliarder

Krigen i Europa setter sitt preg på Frps alternative budsjett. De vil øke forsvarsbudsjettet med 1,8 milliarder kroner og omprioritere i flyktning- og bistandspolitikk.

10,6 milliarder kroner i bistand kuttes. Listhaug mener at regjeringens bistandsbudsjett er altfor stort, og at det er for dårlig kontroll på disse pengene.

Frp vil dog skjerme penger til nødhjelp og humanitær bistand. Det vil de sette av to milliarder ekstra til.

– Vi skal hjelpe flyktninger i nærområdet, det er viktig for oss, sier Listhaug.

På grunn av innvandring fra Ukraina, vil partiet kutte regjeringens 2000 kvoteflyktninger til 200.

– Vi har lagt inn 200 fordi det alltid må være en fleksibilitet der. Men nå som vi står i situasjonen at mange kommer fra Ukraina, bør vi prioritere å hjelpe dem, og sette resten på vent, sier Limi.

Frp legger ikke frem noe klimabudsjett, men snarere kutte bil- og drivstoffavgifter. Av klimatiltak står skogplanting på planen.

Lavere drivstoffavgift, mer skog

Et klimabudsjett er uaktuelt for Frp. Snarere skal både bil- og drivstoff- og Co₂-avgiftene ned, og bompengene helt bort.

– Vi ser ikke på Norge som et sted med egen atmosfære. Vi skal ikke holde på med symbolske klimatiltak som koster enormt med penger men ikke bidrar til å få ned utslippene globalt, sier Listhaug.

Elektrifisering av oljesokkelen står ikke på planen. Det alternative budsjettet legger også opp til en innsparing på fire milliarder kroner ved å kutte støtten til Northern Lights – en av brikkene i Solberg-regjeringens prestisjeprosjekt Langskip. Northern Lights eies av oljeselskapene Equinor, Shell og Total, og bygger ut anlegg for fangst og lagring av Co₂ i Øygarden.

– Hvis de tre oljeselskapene mener det kommer til å bli lønnsomt, har de mer enn nok kapital til å ta den investeringen uten skattebetalernes hjelp, sier Listhaug.

På klimaplanen står mer vannkraftutbygging. Uten grunnrenteskatt på kraftbransjen mener Limi og Listhaug at det vil bli mer investering i utbygging og utbedring.

– Og så mener vi at et godt tiltak på klimaområdet er å plante mer skog. Det er virkningsfullt og billig, og vi ser at land som New Zealand og Canada gjør mer av dette nå, sier Listhaug.

Publisert:
Gå til e24.no