Eldar Sætre mener olje- og gassindustrien kan virke side om side med fiskeri- og turistnæringen i nordområdene

Statoil-sjefen mener at fiskeri- og oljenæringen kan eksistere side om side i Lofoten, Vesterålen og Senja. – I beste tilfelle naivt, sier Norges Fiskarlag.

JA: - Spørsmålet mange stiller seg er om olje og gassindustri virke side om side med fiskeri- og turistnæringen. Svaret er ja, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.

Foto: Jan Lilleby
 • Jan Lilleby
Publisert:

– Vi ønsker å opprettholde høy produksjon og jevn aktivitet på sokkelen så lenge som mulig, men dette er også et ambisiøst mål fordi produksjonen på de gamle og store feltene faller raskt. Derfor er vi avhengig av å finne nye ressurser.

Det sa Statoil-sjef Eldar Sætre fra talerstolen på Industrikonferansen 2016, i regi av interesseorganisasjonen Norsk Industri som fyller ti år i år.

– Jevn tilgang på nytt areal er ikke bare viktig for Statoil. Det er minst like viktig for Norge som industrinasjon, sier han.

Statoil-sjefen pratet varmt om hvordan norske politikere, arbeidslivsorganisasjoner og myndigheter har klart å etablere en næring som har bidratt til et «stort omfang av virksomheter, titusenvis av arbeidsplasser over hele landet og formidable inntekter for samfunnet».

Samme dag som olje- og energiminister Tord Lien, sammen med Statoil og seismikkselskapet PGS, legger 50 millioner kroner på bordet for teknologiutvikling som kan bane vei for oljeleting i Lofoten, tegner Sætre et bilde av fremtidig oljevirksomhet i nordområdene.

Han ga eksplisitt uttrykk for at Nordland VI og VII, og Troms II – kjent som Lofoten, Vesterålen og Senja – er attraktive områder for olje- og gassindustrien.

– Kan eksistere side om side med fiskerinæringen

– Spørsmålet mange stiller seg er om olje og gassindustri kan virke side om side med fiskeri- og turistnæringen. Svaret mitt på det er ja, sier Sætre – som erkjenner at de samme områdene han ønsker å pumpe opp olje og produsere gass er verdifulle for andre næringer som det må tas «særskilt hensyn til».

Det er fortsatt ikke besluttet om man skal åpne opp nordområdene for olje- og gassaktivitet. Regjeringen er bundet av samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, som slår fast at ingenting kan skje før tidligst neste stortingsperiode.

Sætre mener at en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi viktig kunnskap om hvilke ressurser som ligger der, men understreket også at en slik utredning vil gi viktig kunnskap om hvilke deler av dette området som må skjermes fra annen virksomhet.

– Jeg er sikker på at vi sammen kan finne gode løsninger som kan sikre industriell aktivitet, i samarbeid og sameksistens med våre fiskeriinteresser, Statoil-toppen.

Fiskeri- og miljøbevegelsen raser.

Norges Fiskarlag: – I beste tilfelle naivt

SKEPTISK I:- Å tro at fiskeri, turisme og olje og gassutvinning kan leve uproblematisk side om side, er i beste tilfelle naivt, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

– Å tro at fiskeri, turisme og olje- og gassutvinning kan leve uproblematisk side om side, er i beste tilfelle naivt, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Han konstaterer at petroleumsnæringen nå har et behov for raske avklaringer.

– Vi mener det er uklokt og en for stor risiko å båndlegge de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja for en kortsiktig gevinst som gir økt risiko for skader på et av verdens største matfat, sier Ingebrigtsen.

Fiskarlaget vil skjerme sårbare gyteområder på Møre og i Nord.

– Torsken har i generasjoner gitt brød på bordet langs hele kysten. Vårt budskap, også til Eldar Sætre er å la torsken være i fred. Norge har råd til å la torsken være i fred i disse viktige gyte- og fiskeområdene, mener Ingebrigtsen.

WWF: – På grensen til arrogant

– Sætre har rett i at klimaspørsmålet vil endre hans næring. Verden skal vekk fra det Statoil driver med, og det krever drastiske grep. Derfor er det urovekkende at Statoil snakker som de alltid har gjort, og ser for seg å fortsette akkurat som før, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Også Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, mener at Sætres uttalelser viser at Statoil ikke tar klimaet på alvor.

SKEPTISK II: - Det er ekstremt naivt, og på grensen til arrogant, å tro at Norge skal være den siste som gir seg med denne type produksjon, sier Nina Jensen, direktør i WWF-Norway om Statoils ambisjoner om olje- og gassproduksjon.

Foto: Ole Gunnar Onsøien NTB scanpix

– Realiteten er at hvis man skal nå togradersmålet må 80 prosent av verdens kull, 50 prosent av verdens gass og 30 prosent av verdens olje bli liggende, hevder hun.

Hun sier det er «ekstremt naivt og på grensen til arrogant» å tro at Norge skal være den siste som gir seg med denne type produksjon.

– Ikke minst er det en skummel taktikk fra et selskap som Statoil, å begi seg inn i områder som Barentshavet og nordområdene på jakt etter de siste oljedråpene, med tanke på at produksjon i disse feltene ligger mange tiår fremover i tid.

Jensen understreker at Statoil har beveget seg i en positiv retning fordi de satser mer på fornybar energi enn før, men at selskapet må ta innover seg at ønsket om å kartlegge mulighetene for å bore i nordområdene er dødfødt.

Hun sier at all erfaring tilsier at en konsekvensutredning kun utgjør det første steget i å åpne for produksjon i nordområdene, og grådigheten alltid vinner,

– Det har ikke vært gjennomført en konsekvensutredning på norsk sokkel som ikke har ført til at et område har blitt åpnet, sier hun.

Les også

Jensen: Ambisjon om oljeboring utenfor Lofoten

– Statoil støttet klimaforhandlingene i Paris aktivt, og støtter den internasjonale avtalen som ble inngått i desember. Avtalen er banebrytende og satte en tydelig og helt nødvendig retning for verden, sa Sætre på talerstolen.

Jensen skulle ønske at Eldar Sætre og Statoil satte enda mer kraft inn på satsing på fornybar energi, og turte å ta noen helt konkrete veivalg som virkelig bidrar til at verden klarer å nå togradersmålet.

– Det ville vært banebrytende, sier hun.

Les også

Jensen: Ambisjon om oljeboring utenfor Lofoten

Les også

Oljeministeren klar med nye lisenser: Nå får oljeselskapene nye områder å lete i

Les også

Holder hender i petroleumspolitikken

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Energi
 3. Olje og gass

Flere artikler

 1. – Ap undervurderer støtten i folket

 2. Reiselivet lettet og fiskerne skuffet over Ap-forslag

 3. Betalt innhold

  Reiselivet lettet og fiskerne skuffet over Ap-forslag

 4. – Oljeselskapene sier at investeringene vil snu seg vekk fra Norge

 5. Ordførerkrangel om olje i nord