AKSJEKAMP OM MAKTEN I NORSKE SKOG: Skogeier-nei til amerikanske opprørere

Valgkomiteen i Norske Skog vil ikke justere sin innstilling til ny bedriftsforsamling. Dermed ligger det an til stemmekamp på generalforsamlingen torsdag.

Publisert:

Det ligger an til stemmekamp på Norske Skogs

OSE

NSG

generalforsamling førstkommende torsdag.

Les også: Bill Gates inn i Norske Skog

Den amerikanske storaksjonæren Third Avenue Magament ønsker å kaste ut den mektige skogeierrepresentanten Helge Evju fra Norske Skogs valgkomite.

- Innstillingen står fast

Det har ikke Evju tenkt å gjøre frivillig. Han er i dag leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

- Valgkomiteen har avgitt sin innstilling og den ligger fast, sier Evju til E24.

- Så det er ikke aktuelt å lage en korrigert innstilling?

- Det er det ikke. Vi har gjort en grundig jobb gjennom vinteren og har avgitt en innstilling, sier Evju.

I valgkomiteens forslag nedgraderes Evju til bedriftsforsamlingens nestleder, mens han beholder plassen i valgkomiteen.

Opprører har åtte prosent

Den amerikanske forvalteren har aksjer og fullmakter til å stemme for nær syv prosent av Norske Skogs aksjer på generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal aksjonærene velge ny bedriftsforsamling og nytt styre.

Ettersom Norske Skogs valgkomite ikke vil korrigere sin innstilling, må Third Avenue fremlegge sine forslag direkte på generalforsamlingen.

I tillegg til å kaste Evju, ønsker det amerikanske investeringsfondet å kaste ut skogeierrepresentanten Even Mengshoel for å erstatte ham med Frode Alhaug.

- Opp til aksjonærene

Norske Skog har tradisjonelt blitt styrt av norske skogeierforeningen som samlet eier nærmere 15 prosent av aksjene i selskapet.

- Third Avenue har fremmet sine ønsker. Da blir det opp til aksjonærene på generalforsamling å ta stilling til dette, sier Evju.

Evju har fått sterk kritikk fra representanter for den amerikanske storaksjonæren for sin måte å utøve sine verv i det kriserammede skogkonsernet.

- Jeg vil ikke gå inn i en polemikk med andre aksjonærer om hvilken språkbruk man bruker, sier Evju til E24.

Avhengig av støtte

For at Third Avenue skal kunne vinne frem med sitt forslag om en skogeiersvakere bedriftsforsamling i Norske Skog, må de ha støtte fra andre aksjonærer.

Treerbanden Petter A. Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Guseviks selskap Unionen kan i så fall bli avgjørende for utfallet på Norske Skogs generalforsamling.

De har imidlertid langt på vei fått innfridd sine krav gjennom at valgkomitteen foreslår at Gusevik velges inn i bedriftsforsamling og Unionens advokat Henrik A. Christensen velges inn i valgkomiteen. I tilllegg foreslås det at bedriftsforsamlingen velger inn Øystein Stray Spetalen inn i styret.

Third Avenue ønsker også å få inn StatoilHydros nyutnevnte styreleder Svein Rennemo inn som nytt styremedlem i Norske Skog.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om