Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Kommentar

E24-redaktør Gard L. Michalsen: «Viktig melding, les rapport! Vi trenger 1 million nye jobber før 2050»

Ellers går det mot mørkere tider, advarer NHO. 

Publisert:

– Jeg vil si det som DDEs gamle sang, sa Jonas Gahr Støre.

E6? Vinsjan på kaia? Eller rompa mi?

– D' e itjnå som kjæm tå sæ sjøl, fortsatte Jonas.

Han er jo nesten trønder. Og hadde nesten rett.

Men må nesten treffe bedre hvis Norge skal lykkes i den store omstillingen de neste 30 åra.

FOR GULLALDEREN ER OVER, spår Næringslivets Hovedorganisasjon. Det er utgangspunktet for Perspektivmelding 2018, som ble lagt fram på Arendalsuka onsdag.

Selv om oljenedturen ser ut til å være over i en kort periode, forandrer ikke de lange linjene seg. NHO peker på en rekke faktorer som vil føre oss dit – både hver for seg, og enda verre samlet:

  • Lavere vekst, høy andel utenfor arbeidslivet og økte ulikheter.
  • Globalisering i revers og mulig handelskrig.
  • Synkende tillit og polarisering kan også utfordre verdiskapingen.
  • Og ikke minst: Mange av dagens jobber vil bli utsatt for automatisering og konkurranse utenfra.

Samtidig går vi mot en demografisk motvind, som sjeføkonom Øystein Dørum kalte det i Arendal. Norge blir eldre. Andelen av befolkning i arbeidsfør alder utfordrer hele velferdsstaten.

Og denne utviklingen gjelder på langt nær Norge. Kina betaler nå prisen for ettbarnspolitikken, konkluderte Dørum:

– Den arbeidsføre befolkningen i Kina vil falle med 5 millioner innbyggere – ett Norge – i året.

HVA BETYR ALT DETTE i praksis? NHO-president og Hydro-topp Arvid Moss konkluderte slik torsdag:

– Vi har tre valg. Lavere velferd, høyere skatter – eller å få flere folk i arbeid. Jeg tror vi ikke ønsker de to første, sier han.

Beskrivelsen i perspektivmeldingen er krystallklar:

«Hvis gapet mellom statens inntekter og utgifter skal tettes trenger vi anslagsvis over én million jobber de neste førti årene. I dag jobber hver tredje i det offentlige – høyest andel av alle industriland. Minst to av tre nye jobber bør skapes i privat sektor.»

DETTE ER STORE ord, og krever større bevissthet fremover. NHO bruker mange ord på denne bevisstheten.

Ambisjonen var 40 sider, sa Dørum. Det ble 380.

Men uten noe svar på utfordringene. Det var heller ikke ambisjonen.

Nå handler det om å bygge felles virkelighetsforståelse.

Og si fra at næringslivet vil bidra.

– Bedriftene er klare til å ta ansvar. Vi vil være med å løfte dette landet videre, sier Moss.

DEN JOBBEN BLIR IKKE bare enkel. Perspektivmeldingen tegner opp en hovedspådom med varig lavere vekst.

Det fins også en langt mørkere spådom med det lite fristende navnet «kollaps». Dit kan vi komme hvis handelskrig, polarisering og tillitskrisen slår til for fullt, og gjør den demografiske utfordringen enda vanskeligere å takle.

Og da snakker vi ikke bare Norge.

Foto: NTB scanpix

DET BETYR AT fremtiden er avhengig av andre enn oss.

Men noen utfordringer kan norske bedrifter og politikere i fellesskap løse. NHO oppsummerer det i syv punkter, og skriver:

«Tillit: Konkurransefordelen i et tillits- og samarbeidsbasert samfunn må bevares

Handel: Våre varer og tjenester må ha friest mulig tilgang til markeder utenlands

Naturgitte fortrinn må brukes til å øke verdiskapingen

Klima: Vi må maksimere verdien av våre ressurser hensyntatt togradersmålet

Inkludering: Vi må inkludere for å trygge verdiskaping og bærekraften i velferden

Digitaliseringen må brukes til å få mer ut av våre ressurser, også de menneskelige

Demografisk motvind må møtes med nye løsninger som kan trygge velferden»

NHO BRUKER OGSÅ mye plass på den meget synlige elefanten i rommet; migrasjon og innvandring. For mens resten av verden blir færre, skal Afrika doble sin befolkning til over 2 milliarder fram mot 2050.

Dette er en problemstilling med mange sider.

Noen av disse kommer til resten av verden. Mange av disse trenger vi i resten av verden.

Men hvis Afrika ikke lykkes med egen økonomisk utvikling, kan det bli for mange som vil hit. Og hvis land som Norge ikke lykkes med integreringen, får vi enda større problemer med velferdsstaten.

TIL NHO TORSDAG kom Ap-leder Jonas Gahr Støre og Erna Solberg for å diskutere. Det har de allerede gjort i flere dager, rundt skremmeskuddet om at arbeidsuken må øke til 43 timer om ikke flere deltar i arbeidslivet.

De to partiene, som tradisjonelt veksler på å styre dette landet, hadde ingen ultimate svar torsdag.

Men mange stikkord. Tillit. Samarbeid. Sånt blir viktig.

Og optimisme, ifølge Støre, som siterte en fransk forsker.

– Verden går mot pessimisme. Vi må være optimister og tro på at vi kan få til store ting i Norge, sa han.

– Jeg er også optimist, svarte Solberg.

Og la til:

– Men det er ikke noe som kommer av seg selv.

Her kan du lese mer om