​Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og staten har kommet til enighet i årets jordbruksforhandlinger. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner.

ENIGHET: Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell mottar kravene i jordbruksforhandlingene av forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mandag. Her er fra en tidligere anledning.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
Publisert:

- Vi er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringen med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettingen regjeringen så langt har stått for, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Norges Bondelag har forhandlet seg frem til en total ramme på 350 millioner kroner.

For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner per årsverk i 2017. Det er 5.900 kroner mer enn hva staten tilbød.

Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud. Bondelaget har også fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak.

- Budsjettmidlene vi har forhandlet frem bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene til gode. Dette var ikke regjeringens utgangspunkt, sier Lars Petter Bartnes.

Les også

Listhaug: «MDG er jordbrukets verste fiende»

Norges Bondelag uttaler at de vil fortsette jobben for mangfoldet i norsk landbruk, og at det følges opp i landbrukspolitikken.

- Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Vi mener likevel at vi har fått til et akseptabelt resultat innenfor det handlingsrommet vi har hatt. Vårt arbeid med å styrke mangfoldet i norsk landbruk vil fortsette, sier Bartne.

Les også

Jordbruksforhandlinger på overtid

Les også

Revidert nasjonalbudsjett på 1-2-3

Les også

Forhandlinger i jordbruksoppgjøret

Her kan du lese mer om