Bergen Engines-dramaet

Erna Solberg om forsøket på å kjøpe Bergen Engines: – En klar sikkerhetsrisiko

Statsminister Erna Solberg sier et salg av Bergen Engines ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter.

 • Fabian Skalleberg Nilsen
 • Gerhard Flaaten (Bergens Tidende)
 • Bendik Støren (Bergens Tidende)
 • Torunn A. Aarøy
Publisert:

Den 23. mars stanset regjeringen salget av motorfabrikken Bergen Engines, som eies av Rolls-Royce.

Mandag holdt utenriks- og forsvarskomiteen høring for å avdekke hvordan saken ble håndtert av regjeringen, som først ble varslet om salget 15. desember i fjor.

Først ut var justisminister Monica Mæland, som erkjenner at sikkerheten ved salget av Bergen Engines burde vært vurdert tidligere.

– Når vi nå ser tilbake, så ser vi at det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere enn i midten av januar. Samtidig er det vanskelig å se at saken kunne funnet sin løsning vesentlig tidligere, sier hun.

Mæland sier at regjeringen har brukt den tiden som er nødvendig.

– Vi kunne kommet raskere i gang, men da snakker vi om et par uker i realiteten. Vi har brukt 65 virkedager på denne saken, og det mener jeg ikke er lenge, sier statsråden.

Følg Bergen Engines-høringen her

Solberg: – En klar sikkerhetsrisiko

Blant dem som var innkalt til høringen mandag var statsminister Erna Solberg, som var den siste i stolen fra klokken 19. Statsministeren sier regjeringen nå må se nærmere på regelverket.

– Forsøket på oppkjøp av Bergen Engines fra russiskeide TMH representerer en klar sikkerhetsrisiko. Et oppkjøp ville gitt TMH tilgang til motorer og teknologi som ville styrket russiske militær kapabiliteter. Det ville vært i strid med norske alliertes og sikkerhetsmessige interesser, sier Solberg under høringen.

– I tillegg ville TMH ville fått tilgang til strategisk plassert eiendom og sensitiv informasjon som har en klar etterretningsverdi for russiske myndigheter. Denne sikkerhetsrisikoen har regjeringen håndtert gjennom grundige vurderinger fra EOS-tjenesten og forsvaret. Det var et riktig vedtak å stoppe salget.

Solberg understreker at den nye sikkerhetsloven, og nødventilen i den, har vært svært viktig.

Hun sier at vi har virkemidler for å håndtere denne typen saker.

– Men samtidig har denne saken avdekket et behov for å tydeliggjøre regelverket når det gjelder virksomheter som kjøpes for å omgå eksportkontrollregelverket.

For eksempel kan kjøp av virksomhet med listeførte varer eller teknologi og virksomheter som har fått avslag på eksportsøknader rutinemessig underlegges kontroll.

– Det vil fange opp flere saker om mulig omgåelse av eksportregelverket.

Bakke-Jensen: – Viktig at salget faktisk ble stanset

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svarte på spørsmål under høringen tidligere mandag, som gjengitt av Bergens Tidende:

– Innledningsvis vil jeg si at for meg er det viktig at vi nå har vist at sikkerhetsloven er et anvendelig verktøy i denne typen saker, og at salget faktisk ble stanset, sier forsvarsministeren.

– Siden jeg ble kjent med salget i midten av januar har mitt departement i tett samarbeid med etatene, EOS-tjenestene og øvrige berørte departementer, vurdert hvilke konsekvenser dette kunne få for forsvarssektoren isolert sett og nasjonale sikkerhetsinteresser i bredt, fortsetter Frank Bakke-Jensen.

Han sier at de ikke kunne stanse et oppkjøp bare fordi et leverandørskifte ville gi dem økte kostnader, som svar til dem som tidlig mente at Bergen Engines-salget skulle stanses på grunn av leveransene til Forsvaret.

– Utover i februar ble koblingen til russisk forsvar og muligheten for omgåelse av eksportkontroll og sanksjoner gradvis tydeligere og tydeligere, og først i mars hadde vi tilstrekkelig informasjon og skriftlige vurderinger til å konkludere med at salet måtte stanses. Hovedbegrunnelsen var teknologien de besitter, sier Bakke-Jensen.

– Trodde dette gikk i eksportsporet

Det er utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget som avholder høringen.

I tillegg til en rekke statsråder er Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten invitert.

Komitémedlem Jette Christensen (Ap) har spurt statsråd Mæland (H) om hvorfor det tok så lang tid før salget ble skikkelig vurdert.

– Rett og slett fordi man trodde dette gikk i «eksportsporet», og at det derfor ble liggende, sier justisministeren.

Det hun henviser til er at den første henvendelsen fra Bergen Engines-eier Rolls-Royce til norske myndigheter, kom til seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet 15. desember i fjor.

Mener den første vurderingen ikke holdt

Mæland sier vurderingen som ble gjort da regjeringen først fikk informasjon om salget av Bergen Engines ikke var god nok.

– Vi må anerkjenne at vurderingen som ble gjort 16. desember for min del i Justisdepartementet ikke var god nok, sier hun.

Da Rolls-Royce informerte regjeringen om salget 15. desember i et brev ble brevet sendt videre til flere sikkerhetstjenester for informasjon.

– Tjenestene fikk en informasjon. PST fulgte ikke dette opp, og vi ga de et oppdrag 13. januar, sier Mæland.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) spurte om hva regjeringen foretok seg fra de fikk kjennskap til saken 15. desember og frem til 13. januar.

– Saken ble ikke jobbet med i dette tidsrommet, og det burde den vært. 15. desember kommer det en henvendelse til UD. Den ble ikke jobbet med, og det burde den vært, svarer Mæland.

Hun sier UD avklarte saken raskt og deretter ikke jobbet videre med den.

Les på E24+

Trakk paralleller mellom motorene i Sjøforsvarets skip og Volkswagen pickup. Så snudde han tvert om

Kaller uttalelse fra statssekretær «uheldig»

Justisministeren sier også at uttalelsen fra statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Nærings- og fiskeridepartementet om salget av Bergen Engines var «uheldig», og at han ikke var informert.

– Denne uttalelsen fra NFDs ansatte tror jeg må leses i lys av at vedkommende ikke var informert om denne saken. Uansett er den kommunikasjonen uheldig, sier Mæland.

Lunde uttalte til BT/E24 at «Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Mæland understreker også at de kunne kommunisert bedre om saken, men at sikkerhetsgradert informasjon gjør det vanskelig.

– I saker med graderte opplysninger må vi begrense antallet personer som kjenner til det, og det betyr at man vil kunne oppleve at noen uttaler seg i en sak fordi de ikke kjenner hele saken.

Nybø: – En glipp

Etter Mæland var det næringsminister Iselin Nybø som ble stilt spørsmål. Hun beklager uttalelsen fra sin statssekretær.

– Jeg var ikke kjent med at denne uttalelsen hadde blitt gitt før jeg leste om den i avisen. Vi erkjenner at det falt uheldig ut, sier Nybø og fortsetter:

– Det var på dette tidspunktet en begrenset gruppe personer i departementet som var kjent med at denne konkrete saken hadde flere sensitive sider, og en glipp at svaret ikke ble kvalitetssikret av meg, min departementsråd eller andre personer i denne begrensede gruppen.

Les også

Bergen Engines-saken: Sp mener at tilliten til Høyre er svekket

Innrømmer dårlig kommunikasjon

På spørsmål om det er behov for klarere linjer for bedrifter å forholde seg til i slike saker, svarer justisministeren følgende:

– Jeg tror vi trenger et tydeligere treffpunkt på myndighetsnivå. Det skal NSM være.

– Det er slik at vi må lære av denne saken. Vi må ha tydeligere kontaktpunkt hos myndighetene når vi mottar informasjon, vi må se på terskelen for varsling i lovverket, og vi må ytterligere forbedre rutinene våre også knyttet til kommunikasjon, fortsetter Mæland.

Hun sier det er iverksatt arbeid knyttet til screeningprosesser, til revisjon av lovverket, og til systemer for mottakelse av informasjon i denne type saker.

– Vi har også et sterkt fokus på hvordan vi i fremtiden kan få bedre oversikt over utenlandske investeringer.

Les på E24+

Sveitsisk selskap vil kjøpe Bergen Engines

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bergen Engines-dramaet
 2. Bergen Engines
 3. Stortinget
 4. Sikkerhetspolitikk
 5. Utenrikspolitikk
 6. Forsvarspolitikk
 7. Rolls-Royce

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Trakk paralleller mellom motorene i Sjøforsvarets skip og Volkswagen pickup. Så snudde han tvert om

 2. Betalt innhold

  Stortinget vil gi Erna Solberg sterk kritikk, men det er fortsatt ubesvarte spørsmål om Bergen Engines

 3. Betalt innhold

  Hemmelig kilde tok kontakt. Da skjønte regjeringen alvoret i Bergen Engines-saken.

 4. Debatten om Bergen Engines i Stortinget: – På grensen til hva en statsråd kan tillate seg

 5. Her er spørsmålene Stortinget vil ha svar på om Bergen Engines-salget