Erna Solberg: Permitterte får høy utbetaling ut mars

ÅLESUND (VG) statsminister Erna Solberg (H) sier krisen innen reiseliv, hotell og restaurant og andre utsatte bransjer gjør at de vil forlenge den økte kompensasjonsgraden for permitterte til 31. mars.

ADVARER: Statsminister Erna Solberg advarer om at det kan komme ytterligere innstrammende tiltak, hvis smittesituasjonen ikke demper seg i Norge.
Publisert:

I forbindelse med coronautbruddet endret Stortinget reglene for beregning av dagpenger, fra 62,4 prosent av inntekten, opp til 80 prosent av inntekten for den første delen av lønnen opp til 300 000 kroner (3G). Lønn over det beholdt 62,4 prosentgrensen.

Det ble gjort for å sikre at permitterte, spesielt med lave lønninger, skulle slippe et stort inntektsbortfall.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at perioden hvor permitterte fikk denne ekstra kompensasjonen, skulle fjernes fra nyttår.

– Mye verre enn da vi fremmet vår forslag til statsbudsjett

Da statsministeren ankom Ålesund mandag kveld, kunne hun fortelle at de har ombestemt seg.

– Vi vil fremme en tilleggsproposisjon hvor vi forlenger dagpengesatsen på 80 prosent, til 31. mars. Vi gjør det fordi vi de siste ukene har sett at smittesituasjonen er mye verre enn da vi fremmet vårt forslag til statsbudsjett, sier statsministeren til VG.

Hun sier de er spesielt bekymret over utviklingen i en del utsatte sektorer.

– Når vi nå har sett oss nødt til å stramme inn tiltakene for å stanse den omfattende smitteveksten, så vil det gå ut over en rekke bransjer, blant annet reiseliv, hotell og restaurant, sier hun.

– Vi ser også at dette kan vare lenger enn situasjonen var tidligere i høst, slik at mange risikerer å gå permittert og ledige de første månedene neste år, som følge av at vi har vært nødt til å stramme inn, blant annet overfor restaurantene. Da tar vi konsekvensene av det, slik at spesielt folk i yrker med lav lønn, beholder en større andel av inntekten sin.

– Unge og kvinner

Statsministeren sier at dette er ekstraordinære tiltak.

– Det er svært viktig at kompensasjonsnivået ved ledighet og permittering generelt skal være klart lavere enn det man får i lønn, for å styrke incentivene til å søke etter ny jobb, men det er etter mitt syn for tidlig å redusere satsen allerede fra årsskiftet.

Solberg fremholder det som et tiltak som spesielt vil treffe unge og kvinner i lavlønnsyrker.

– På grunn av den økte usikkerheten om utsiktene fremover, med særlig stor ledighet blant unge, kvinner og typiske lavlønnsgrupper, mener jeg at fordelingsmessige hensyn for dem som får redusert dagpengeutbetaling fra årsskiftet, tilsier en videreføring av økt kompensasjonsnivå på dagpengene.

Varsler at det kan komme nye innstramminger

Hun varsler at regjeringen kan komme til å stramme ytterligere inn på tiltakene, for å dempe smittebølgen, som har rammet Norge i siste del av oktober og begynnelsen av november.

HØYRE-MØTE: Erna Solberg møtte rundt 50 partifeller i Ålesund mandag kveld.

– Jeg vil varsle at tiltakene kan komme til å bli strammet ytterligere til og bli enda tøffere, hvis vi ikke ser en forbedring i antall smittetilfeller i tiden fremover. Vårt viktigste hensyn er å hindre smitte og da må vurdere nye tiltak hvis utviklingen ikke bedrer seg, sier hun.

– Opposisjonen krevde i forbindelse med statsbudsjettet at 80-prosentperioden skulle forlenges til 31. mars; det ser ut som dere kommer løpende etter?

– Realiteten er at smitten har økt kraftig etter at vi la frem budsjettforslaget vårt. Det er de nye tiltakene vi har måtte iverksette, som gjør at flere nå risikerer å bli permitterte. Det er det vi nå tar hensyn til når vi forlenger perioden med høyere sats: Vi tilpasser oss virkeligheten der ute.

Solberg: – Ledigheten har gått ned

Hun sier det vil gjøre livet lettere for de mange som er og som blir permittert de neste månedene.

– Ja, og dette samsvarer nå i tid med at vi forlenget permitteringsordningen fra 26 til 52 uker.

Hun sier at betyr at arbeidsgivere kan han trygghet for at de permitterte vil ha mer penger å rutte med frem til 31. mars.

– Det er de som må ta beslutningen om de skal permittere eller si opp folk, men nå er permitterte ansatte i hvert fall sikret høyere inntekt fremover. Selv om mange er permitterte og ledige, har antallet heldigvis gått mye ned i høst, understreker hun.

Publisert: