Kronikken er skrevet av Bjørn Kjærand Haugland (øverst til venstre og med klokken) i Skift, Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn, Helene Frihammer i Klimapartnere og Ingunn Lie i Næring for klima.
Det grønne skiftet

En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer

Godt inne i «handlingens tiår» ser vi en økende handlingsevne, men fremdeles hos for få. Det monner først når bredden av virksomheter tar klima- og miljøansvar.

 • Ann-Kristin Ytreberg, Daglig Leder, Miljøfyrtårn | Bjørn Kjærand Haugland, CEO Skift | Helene Frihammer, Strategisk Prosjektleder Klimapartnere | Ingunn Lie, Sekretariatsleder, Næring for klima
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I dag kan det virke som at det er en «klimaelite» som snakker med utestemme om sirkularitet, taksonomi og bølgevirkningene av Europas Green Deal som skyller inn over oss. Men hva er konsekvensene for bakeren på hjørnet? Hva er bærekraft klokka to på en tirsdag for en snekker på Gjøvik?

Til sammen har de organisasjonene vi representerer cirka 10.000 virksomheter som jobber aktivt med å redusere sine miljø- og klimapåvirkninger. Både små, mellomstore og store norske virksomheter er representert her. Det høres mange ut, men sammenlignet med de nær 200.000 bedriftene som finnes i Norge, er det for lite.

Se E24s samleside for «det grønne skiftet»

Mange tenker at det uansett er de store som representerer de vesentlige utslippene og som må ta ansvaret for den grønne omstillingen. Det er delvis riktig. Men de store er avhengig av å ha leverandører og produsenter som bidrar i den grønne verdikjeden. De må ha noen å stille kravene videre til, og noen som kan utfordre tilbake. Vi må jobbe både ovenfra og ned – og nedenfra og opp – for å kunne få den snøballeffekten vi trenger. Det er viktig at alle virksomheter i hele Norge får ta del i verdiskapingen og mulighetene som finnes i det grønne skiftet.

Over 90 prosent av norske arbeidsplasser har mindre enn 100 ansatte – og disse står igjen for 48 prosent av verdiskapningen. Vi kan ikke tillate oss at en så stor del av næringslivet står igjen på perrongen og går glipp av både grønn konkurranseevne og omstillingskraft.
Hva må gjøres? Vi tror at en del av løsningen er å snakke mindre, og lytte mer. Vi må evne å sette oss i bedriftenes situasjon, og forstå hva barrierene er. Ikke for å senke ambisjonsnivået, ikke for å finne unnskyldninger, men for å lage konkrete tiltak for å fjerne dem. Vi må videre synliggjøre at de små bedriftene spiller en viktig rolle, og at de har større påvirkningskraft enn de tror.

Vi som brenner for – og kanskje til og med lever av – bærekraft som fag, blir altfor ofte fanget i vårt eget ekkokammer. Ser vi oss rundt oppdager vi fort at det er de samme folka som går igjen på alle frokostseminarer, som skriver talene og bruker all den «riktige» terminologien.

Lest denne? Norge står i spagat mellom olje og grønt. Slik vil DNB samle beina

Skal vi få med oss bredden må det snakkes et språk folk forstår, engasjement må skapes gjennom forståelse av hverandres hverdag og ved å tilby konkrete verktøy og metoder for at alle virksomheter skal kunne agere innen sin virkelighet. Og så må vi ha politikere og et kommune- og statsapparat som rydder vei og fjerner hindre for alle som satser klimavennlig. De må bidra gjennom incentiver og tilrettelegging, men også gjennom krav. Det må lønne seg for virksomheter å satse grønt, og særlig er det viktig at alle benytter innkjøpsmakten sin til å bidra til grønn omstilling.

Vi ønsker oss flere synlige suksesshistorier; små og mellomstore virksomheter som entusiastisk forteller om hva de får til og hvordan de beveger verden ved å utfordre både sine kunder og større konkurrenter; og store bedrifter som feier for egen dør og sørger for at leverandørene gjør det samme. Og så ønsker vi oss beskrivelser av barrierer: for å forstå bedre og kunne hjelpe med å fjerne disse og lage gode verktøy og løsninger for å overkomme dem. Vi er klare til å lytte, og vi trenger flere som gjør det samme.

La oss ta steget ut av ekkokammeret og tørre å forstå de reelle barrierene sammen. Først da kan vi få satt i gang et klimabrøl som alle hører, og som fører til det som virkelig teller: Klimahandling.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Bærekraft
 3. Næringsliv
 4. Miljø
 5. Klima
 6. Kommentar

Flere artikler

 1. For å få til et grønt skifte, må de små og mellomstore med

 2. Et feilspor å knive om hva som er best i klimakampen

 3. EUs grønne omstilling vil endre Norges eksportmarked

 4. Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

 5. Vil at staten skal være pådriver i grønt skifte: – Kan forene den rødgrønne siden