Oslo-byrådet strammer inn tiltakene

Helsemyndighetene har bedt Oslo innføre strengere coronatiltak. Her er hovedstadens nye innstramminger.

Publisert:

– I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstat. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikerne, til myndighetene, og til den videre håndteringen av pandemien, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på pressekonferansen mandag kveld.

– Derfor har byrådet bestemt at vi innfører nye tiltak nå.

Her er tiltakene:

 • Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
 • Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
 • Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltakene varer i første omgang til 13. oktober, så vil byrådet gjøre en ny vurdering.

– Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal reisende bruke munnbind. Det betyr at alle må ha med seg munnbind om bord, sier Johansen.

I helgen ble det full klinsj mellom regjeringen og byrådet i Oslo om det bør innføres strengere tiltak i hovedstaden. Helseministeren uttalte tidligere i dag under regjeringens pressekonferanse at han forventet at kommunen skulle innføre tiltakene i kveld.

– Truet med å innføre tiltak

– Vi har fått kritikk for å være for strenge, mye tider likevel på at grepene ser ut til å virke. Forrige uke ble det registrert 333 smittede, veksten har stoppet opp. Likevel har Oslo vært under et sterkt press fra Helsedirektoratet og Høie, sier Johansen.

Fredag mottok Oslo kommune et notat med forslag til ytterligere tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. I notatet foreslås det blant annet forbud mot private arrangementer med flere enn fem personer og påbud om munnbind.

Byrådet møttes lørdag, men innførte ikke de nye, anbefalte tiltakene.

– Dette er tiltak vi allerede vurderte, men som vi mente var for tidlig å innføre. Vi ville se effekten av tiltakene vi hadde satt inn, og høstferien fører til at trengselen i Oslo allerede er mindre, fortsetter byrådslederen.

– Helseministeren har gått så langt som å true med å innføre tiltak. Det forundrer meg, sier Johansen.

Helseminister Bent Høie varslet søndag at han var forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke fulgte opp Helsedirektoratets råd om strengere tiltak. Men under dagens pressekonferanse avventet han dette.

OVERSTYRING: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sier på pressekonferansen mandag kveld at han mener helseminister Bent Høie gikk for langt i å «true» med å overstyre kommunen.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt, jeg tror det er uklokt. Jeg tror vi er veldig tjent med å stole på hverandre og treffe de tiltakene som er nødvendig, sier Johansen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tidligere i dag vært i møte med alle kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Der skulle det diskuteres om det bør innføres strengere tiltak også i disse kommunene rundt Oslo. Videre møte mellom kommunene og Helse- og omsorgsdepartementet skal foregå klokken 20.00 i kveld.

Dropper flere anbefalte tiltak

– Jeg håper de nasjonale myndighetene fortsatt vil til ha tiltro til at vi kjenner våre innbyggere best, sier byrådslederen.

Byrådet vil ikke følge Helsedirektoratets anbefaling om å begrense at flere enn fem personer samles i private hjem.

– Vi skal ha svært høy terskel for å gripe ytterligere inn i folks hjem.

Dette er tiltakene Helsedirektoratet har anbefalt:

 • Maks antall private samlinger: 5 pers (husstandsmedlemmer kan være flere).
 • Maks. antall personer på arrangementer: 50.
 • Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan» fra arbeidsgiver Oslo kommune (Helsedirektoratet oppfordrer statlige aktører om det samme).
 • Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.
 • Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.
 • Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp.
 • Stans i innslipp til utesteder kl. 22.

Byrådet i Oslo har valgt å heller ikke følge anbefalingene om at innslipp til utesteder stenges klokken 22, og forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

– Jeg er redd for at kortere åpningstider vil føre til flere hjemmefester. På utestedene er det bedre kontroll på smittevernet, sier Johansen.

– Hvis vi skal fortsette å lykkes, holde smitten nede, må vi gjøre oss fortjent til folks tillit. Vi må vise at vi innfører kun de tiltakene som er nødvendige.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17283

– Vår vurdering er at alle de tiltakene ikke passer godt for situasjonen vi er i, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen.

Byrådet var redde for å innføre tiltak som Oslos innbyggere ikke forsto årsaken til, og som man kunne oppleve som ubalansert og urettferdig, sier Steen.

– Da utfordrer man tillitsforholdet mellom mennesker, og vi trenger den tilliten vi har mellom innbyggere og myndigheter, fordi dette er et løp som skal komme til å måtte vare i mange uker og måneder framover.

– Nasjonale myndigheter har sitt ståsted, smittevernloven ligger til kommunene, og da synes jeg det er fornuftig å gjøre det sånn. Vi kjenner best hvor skoen trykker, sier Steen.

TYDELIG ÅRSAK: Helsebyråd i Oslo Robert Steen mener det er viktig å innføre tiltak innbyggerne i Oslo forstår årsaken til.

Frustrert

I helgen advarte byrådet i Oslo at det ville komme strengere tiltak om ikke smitten gikk ned.

Byrådslederen var frustrert over at folk fortsatt er så tett på hverandre.

– Jeg er fortsatt bekymret for at det er for mye kontakt mellom folk i Oslo. Vi må skjønne at når vi kommer med en sterk oppfordring om å bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand, så mener vi det, sa Johansen til VG lørdag.

– Du høres litt frustrert ut? 

– Ja, altså. Vi får tall, noen tall er bra. Antallet som nå registrerer folk på utesteder går oppover. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Men det vi ser og erfarer fra kollektivtrafikken, for eksempel, er ikke bra nok.

ADVARTE: I helgen advarte byrådet i Oslo at det ville komme strengere tiltak om ikke smitten gikk ned.

– Folk må bare skjønne hele veien at hvis smittetallene ikke går ned, så vil det bli tøffere tiltak. Jeg skjønner at folk er lei av tiltak, men det finnes fortsatt ingen vaksine. Smittetallene er ikke faretruende, men vi sier ikke dette her for moros skyld, sa Johansen.

Publisert: