Stor nedgang i antall arbeidssøkere etter lettelser

Den største nedgangen i arbeidsledigheten var blant de under 30 år. Samtidig spår Nav-direktøren en ytterligere nedgang neste måned som en effekt av at Oslo lemper på tiltakene.

Karl Johans gate etter gjenåpningen av kjøpesentre og butikker i Oslo i begynnelsen av mai.
Publisert:

Det var 6300 færre arbeidssøkere så langt i mai sammenlignet med april.

Samtidig var det 94.100 helt ledige, som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen var størst blant arbeidstakere med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid også denne måneden, viser de ferske tallene fra Nav.

Det er 19.200 færre sammenlignet med april, hvor 113.300 personer var registrert som helt ledige.

– Det har vært en markert nedgang i arbeidssøkere den siste måneden. Det er helt naturlig å knytte dette til lettelser i smitteverntiltak flere steder, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til E24.

Men effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo tror han blir synlig først neste måned.

– Så det blir nok flere gode nyheter om arbeidsmarkedet fremover, sier Holte.

Les også

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid

Denne måneden startet med blant annet gjenåpning av kjøpesentre og butikker i Oslo, og torsdag åpnet det for skjenking til midnatt uten matservering landet over, med unntak av i kommuner med strengere tiltak.

– Alle fylker har fått færre arbeidssøkere justert for sesongvariasjoner. Størst nedgang har det vært i Viken med 8 prosent, sier Nav-direktøren.

Antallet helt ledige innen butikk- og salgsarbeid falt med 6600 personer justert for sesongvariasjoner.

– Så ser vi tydelig at i butikk og salgsvirksomheter er det tydelig nedgang i antall arbeidssøkere. Vi ser også bra utvikling i reiseliv og transport, sier Holte.

Ledigheten er nå høyest blant arbeidstakere innen reiseliv og transport og lavest innen undervisning og akademiske yrker.

– Vi er ikke ferdige

Arbeids- og likestillingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er bra at ledigheten går ned fra et høyt nivå.

– Det er null paralleller til de høye nivåene vi så i arbeidsledigheten. Vi har aldri sett slike tall siden etterkrigstiden, og det er høyere nivå enn både finanskrisen og oljekrisen. Jeg mener tallene viser at ledigheten vil gå ned, og at vi har kommet oss bedre gjennom krisen økonomisk enn de fleste andre land, sier han til E24.

Han advarer likevel om Navs langtidsprognoser som mener man kan risikere en høyere ledighet enn før pandemien startet.

– Det er et lite men her, vi er ikke ferdige ennå. Min frykt er at ledigheten skal bite seg fast å et høyere nivå enn vi burde ha, og at flere skal falle permanent utenfor arbeidslivet hvis vi ikke gjør det som trengs.

For å unngå dette mener han at smitten må holdes nede, og at privat næringsliv får åpne igjen.

– Neste steg er at det ikke bare holder med å åpne, men skape nye arbeidsplasser, få opp nye bedrifter og få de som allerede eksisterer, til å ansette nye folk.

Les også

Endelig fikk Raymond seg en utepils: – Har en klump i magen

Støtter forventning om renteøkning

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, sier lettelsene som ventet har bidratt til å trekke ledigheten ned igjen samtidig som det ser ut som om veksten holder seg godt oppe i sektorene som ikke er direkte berørt av restriksjoner.

– Ledigheten er dermed allerede noe lavere enn Norges Bank hadde ventet i pengepolitisk rapport i mars, som betyr sterkere gjeninnhenting enn ventet. Det støtter vår forventning om at Norges Bank leverer den første renteøkningen i september.

Også Nordeas sjeføkonom, Kjetil Olsen, venter nå en fremskyndet renteheving fra sentralbanken.

– Dette er et veldig tydelig signal om at norsk økonomi har begynt ferden mot en mer normal situasjon. Når smitten går ned, flere vaksineres og tiltak lettes, kommer de fleste tilbake i jobb, sier han.

Olsen viser til at Norges Bank har sagt at de skal se klare tegn på en normalisering av økonomien før de hever renten.

– Nå ligger vi foran skjema i forhold til deres prognoser. Derfor mener vi det taler for at første renteheving kommer i september heller enn desember.

Færre unge arbeidsledige

Arbeidssøkere under 30 år er aldersgruppen som hadde mest nedgang i antall den siste måneden, med 6 prosent justert for sesongvariasjoner. Nedgangen var særlig stor blant helt ledige, mens antallet delvis ledige under 30 år økte noe.

Andelen helt ledige er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år og lavest for dem under 20 år med 1,4 prosent. Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 5,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,2 prosent.

I mai ble det også registrert flere nye ledige stillinger pr. virkedag sammenlignet med april. Det var flest utlysninger innen helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og reiseliv og transport.

Publisert:

Her kan du lese mer om