Rapport: Corona kostet kommunene 14 milliarder kroner

Koronapandemien vil koste kommuner og fylkeskommuner 14 milliarder kroner i 2020, ifølge en arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og seks departement.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) la i dag fram en delrapport for hvordan corona har påvirket kommunene.
Publisert:

– Det er ikke tvil om at koronapandemien har gitt store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag, gir et godt bilde på hvordan sektoren samlet er rammet av koronakrisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen satte tidligere i år ned arbeidsgruppen for systematisk å gå gjennom hvordan kommunenes inntekter og utgifter er blitt påvirket av koronapandemien.

Kommunene vil i år få utgifter og tapte inntekter på til sammen 10 milliarder kroner, mens fylkeskommunene vil tape rundt 4 milliarder kroner, ifølge delrapporten.

Foreldrebetaling og kollektivtransport

Blant annet mistet kommunen inntekter fra foreldrebetaling da skole og barnehager stengte. Hoveddelen av fylkeskommunenes tap er lavere billettinntekter i kollektivtrafikken.

I tillegg er det ventet at sektoren får mindre skatteinntekter enn forutsatt før pandemien inntraff. Samtidig er pris- og lønnsveksten lavere enn anslått, og kommunesektoren har også fått redusert arbeidsgiveravgift i høst.

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for ekstrabevilgningen til kommunesektoren – eller tilleggsnummeret til statsbudsjettet – som kommer i november.

Les også

Nå blir det trolig enda strengere på serveringssteder. Restauranteiere varsler konkursras.

– Krevende å finne treffende kompensasjon

Det er allerede lagt fram flere tiltakspakker rettet mot kommunene, og så langt har sektoren fått over 20 milliarder kroner. I det store og hele er kommunene kompensert for ekstra utgifter og bortfall av inntekter, men bildet kan se annerledes ut på lokalplan, påpekte styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

– Variasjonen mellom kommunene er stor, og treffsikkerheten er usikker. Det gjør at mange kommuner nok ikke vil kjenne seg igjen i dette makro-bildet, sier han.

– Det er krevende å sikre en kompensasjon som treffer alle presist. Mange har opplevd å få mindre i kompensasjon enn det de har hatt i kostnadsøkninger og inntektsbortfall. Vi er fortsatt avhengig av tett dialog for å håndtere utviklingen videre, la han til.

Mer i skjønnsmidler

For å identifisere kommuner som har hatt spesielt store kostnader under virusutbruddet, har statsråden bedt fylkesmennene kartlegge situasjonen i sitt fylke. Dersom noen kommuner ikke har fått nok penger så langt i år, vil regjeringen foreslå å øke skjønnsmidler i nysaldering av budsjettet for året, opplyste Astrup.

Kommunalministeren understreket at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hvordan neste år vil bli. I utgangspunktet var det planlagt at arbeidsgruppen skulle levere sluttrapport innen 1. april neste år. Det er nå endret til at gruppen i stedet leverer nok en delrapport i april og fortsetter arbeidet ut året.

Les også

Boris Johnson gjør seg klar for «no deal» med EU: – De har forlatt forhandlingsbordet

Publisert:

Her kan du lese mer om