Sjeføkonom om oljepengebruken: – Mindre enn vi hadde sett for oss

Regjeringen legger opp til et strammere budsjett enn ventet. Det kan føre til at Norges Bank holder renten lav lenge.

STRAMT: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets peker på at regjeringen kommer tilbake til handlingsregelen allerede neste år. Det betyr at de skal bruke 3 prosent av Oljefondet i budsjettet for neste år.
 • Eivind Bøe
 • Camilla Knudsen
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Sjeføkonomer peker på at regjeringen skal bruke 313,4 milliarder kroner av oljepengene neste år, noe som tilsvarer 3,0 prosent av Oljefondet.

– Det er mindre enn vi hadde sett for oss, men fortsatt veldig mye penger. Det virker som en fornuftig plan, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en tidlig kommentar til E24.

Finansminister Jan Tore Sanner strammer inn på oljepengebruken for neste år, og klarer dermed å komme tilbake på handlingsregelen raskere enn antatt.

Les også

Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

Les også

Venter at økonomien vokser med 4,4 prosent i 2021

– Mye høyere enn i 2019

Haugland peker på at regjeringen faktisk har klart å komme tilbake til handlingsregelen på 3 prosent i 2021.

– Pengebruken er fortsatt mye høyere enn i 2019, men betydelig ned fra 2020. Det er tydelig at regjeringen legger vekt på å ikke bruke, altså å være påholdne med pengebruken gitt situasjonen og at de ikke har sluppet pengebruken helt løs. Det er viktig å dempe pengebruken, sier Haugland.

Neste års anslag er en innstramming fra 404,3 milliarder kroner i år, som tilsvarte 3,9 prosent av fondet.

– Det er behov for å bruke masse penger, det blir brukt penger, men ikke like mye neste år som i år, sier Haugland.

«Selv om underskuddet (oljepengebruken, jour.anm.) reduseres fra 2020 til 2021, er det fortsatt vel 61 milliarder kroner høyere enn i 2019, regnet i 2021-kroner. Samlet virker budsjettene for 2020 og 2021 sterkt ekspansivt på verdiskapingen i Fastlands-Norge i tiden som kommer», skriver Finansdepartementet.

Fortsatt ekspansivt

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker på at årets oljepengebruk er anslått til å bli rundt 15 milliarder kroner lavere enn anslått i revidert budsjett i mai.

– Mindre bruk av støtteordninger og noe bedre økonomisk utvikling er årsakene, sier Jullum i en kommentar.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier budsjettene for 2020 og 2021 kombinert fortsatt er veldig ekspansive.

– Tiltak for å bekjempe økonomiske effekter fra Covid-19-pandemien har økt utgiftene i det foreslåtte budsjettet, skriver Aamdal i en kommentar.

Kan føre til at rentene blir holdt lave

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen sier oljepengebruken er betydelig strammere enn de hadde sett for seg.

– Vi har en oljepengebruk som kommer ned til handlingsregelen allerede neste år. Norges Bank la opp til en oljepengebruk på 3,5 prosent neste år, sier Holvik på telefon med E24.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

Holvik påpeker at Norges Bank ventet at oljepengebruken vil være over handlingsregelen frem til 2023.

– Hvis en får gjennom dette i Stortinget, vil det trygge at rentene blir holdt lave lenge, og kanskje lengre enn det Norges Bank så for seg i forrige rapport. Det er såpass stor forskjell.

Haugland i DNB Markets sier at impulsene fra finanspolitikken blir mindre enn Norges Bank ventet, noe som kan bidra til at renten holdes lav lengre.

– Men her er det selvsagt også mange andre hensyn som skal tas fra Olsen og co., ikke minst hensynet til finansiell stabilitet, sier Haugland.

Mindre coronaregning enn ventet

I regjeringens anslag fra slutten av mai, ble årets oljepengebruk anslått til 425 milliarder kroner, tilsvarende 4,2 prosent av Oljefondets verdi. Til sammenligning lød førsteanslaget fra oktober i fjor på 244 milliarder kroner.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier at det i år ble lagt frem syv ulike tiltakspakker.

– Det skjer ikke i 2021, men coronaepidemien vil prege også neste år, og deler av næringslivet vil fortsatt slite. Det vil være en dristig påstand å si at punktum er satt for coronaen, sier Dørum via en e-post sendt til E24.

Handlingsregelen tilsier at bruken over tid bør begrenses til tre prosent av fondets verdi, men åpner for overskridelser i dårlige tider, så lenge det strammes inn i gode tider.

For et par uker siden ble det imidlertid klart at coronaregningen ble mindre enn ventet, og summen av de økonomiske tiltakene ble nedjustert med over 42 milliarder kroner til 126,3 milliarder. For neste år avslørte regjeringen i starten av uken til VG av det er satt av 25 milliarder kroner til coronatiltak.

Norges Bank anslo i september en oljepengebruk på 3,8 prosent av Oljefondet i år 3,5 prosent neste år. Også i de to årene etterpå tror sentralbanken pengebruken vil ligge over handlingsregelen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepenger
 2. Sparebank 1 Gruppen
 3. DNB Markets
 4. Danske Bank
 5. Regjeringen
 6. Statsbudsjettet 2021
 7. Finanspolitikk

Flere artikler

 1. Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

 2. Sjeføkonom: - Vanskelig å si at dette bidrar i riktig retning for renten

 3. Tror skyhøy oljepengebruk spikrer raskere rentehopp

 4. Tror Støre må jekke opp oljepengebruken

 5. Vil bruke 352 milliarder oljekroner