Dom: Prosafe må betale 302 millioner kroner til Westcon

– Ekstremt skuffende.

Publisert: Publisert:

Gulating lagmannsrett dømmer riggselskapet til å betale mer enn 302 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger til verftet Westcon, ifølge en børsmelding. Det er motsatt av tingrettens konklusjon i 2018.

– Vi noterer oss den ekstremt skuffende og overraskende dommen fra Gulating lagmannsrett. Det er vanskelig å forstå hvordan to rettsinstanser kan komme til så komplett motsatte resultater, sier Jesper K. Andresen, administrerende direktør i Prosafe, i børsmeldingen.

Rettssaken sto om hvem av de to selskapene som skulle betale for ombyggingen av «Safe Scandinavia». Prislappen endte på 2,1 milliarder, omtrent 1 milliard mer enn partene ble enige om, skriver Finansavisen.

- Vårt team har lagt ned et betydelig arbeid for å belyse saken grundig for lagmannsretten, og vi er tilfredse med å ha nådd frem med vårt syn i en enstemmig dom der vår meget grundige saksfremstilling er lagt til grunn. Det viser at det var riktig å anke tingrettens beslutning. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen og avventer ytterligere kommentarer inntil vi har fått studert den nærmere, sier Øystein Matre, administrerende direktør ved Westcon Yards.Ankeforhandlingen ble gjennomført over tre måneder høsten 2020.

Publisert: