I ukene før valget har Solberg nedsatt flere nye utvalg enn i hele fjor

I valgkampen har Erna Solberg oppnevnt 14 offentlige utvalg. Det er mer enn i hele fjor.

Statsminister Erna Solberg (H) har i valgkampen hatt det svært travelt med å sette i gang offentlige utredninger.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

Gjennom valgkampen har regjeringen virkelig fått opp farten når det gjelder å nedsette offentlige utvalg som skal utrede en sak.

På under én måned etter sommerferien har den satt ned i alt 14 offentlige utredningsutvalg. Det har skjedd i tre statsråd på Slottet 13. og 26. august og 3. september.

Det er flere utredningsutvalg enn regjeringen satte ned i hele fjor. I den samme, korte perioden etter sommerferien i fjor ble det ikke satt ned noen utvalg i det hele tatt.

Farten er satt betydelig opp i løpet av 2021. Før sommerferien i år ble det satt ned åtte utvalg. Det er like mange som ble oppnevnt i statsråd 3. september.

Mer enn normalt

Professor i sosiologi Cathrine Holst ved Universitetet i Oslo har ledet et forskningsprosjekt om offentlige utredninger. Hun synes 14 utvalg i løpet av tre statsråd er mange.

– Åtte utvalg i løpet av ett statsråd er i alle fall utenfor det normale, sier hun.

Men Erna Solbergs regjering er ikke den første som gjør dette.

– Det er en tendens til at regjeringer setter ned mange utvalg rett før et valg. Regjeringer vil jo være usikre på om de får fortsette. Men ved å nedsette utvalg kan den sette sitt preg på temaer og debatter i kommende stortingsperiode, sier hun.

Førsteamanuensis i jus Jon Christian F. Nordrum ved Universitetet i Oslo sier det ikke er regler eller sedvane som legger føringer for hvor mange utredninger som kan settes i gang rett før et mulig regjeringsskifte.

«Mye å gjøre»

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor skriver i en e-post at det ikke er unormalt at det settes ned mange utvalg rett før et valg.

«Mot slutten av fireårsperioden starter arbeidet med å forberede nye reformer, nye lover osv. for den neste fireårsperioden. Det er mest et uttrykk for at regjeringen fortsatt har mye å gjøre og mye den vil gripe fatt i», skriver han.

Nye utredninger blir brukt som utspill i valgkampen. Arbeiderpartiet vil ha en kommisjon for å utrede økonomisk ulikhet.

– Det kan ligge mye politikk i virkelighetsbeskrivelse og i temavalg. Her er nok alle partiene mer eller mindre like, sier Holst.

Regjeringen setter retningen

Det er et stort mangfold av utvalg. Det spenner fra det rent tekniske og faglige til saker som står midt i dagsaktuell politikk.

– Ved å fastsette mandat og ved å velge leder og medlemmer kan en regjering legge en retning for utvalgets utredning og konklusjoner. Men samtidig kan en ny regjering endre mandatet, supplere med nye medlemmer eller rett og slett legge utredningen i skuffen, sier Holst.

Alstadsæter skriver slik om endringer i nedsatte utvalg: «Erfaringsmessig gjøres det ikke store endringer.»

Korona kan ha gitt etterslep

Holst tror regjeringen og departementenes arbeid med koronaen kan ha forsinket mange utvalg.

– Tiden tilbake til mars i fjor har krevd mye krisehåndtering. Nye utvalg er satt på vent, og det er blitt et etterslep. Så kan de ha skyndet seg nå før valget for å få utvalgene i gang.

– Ser du noen prinsipielle betenkeligheter ved dette rett før et valg?

– Å sette i gang utredninger for å binde en ny regjering, er uheldig. Et nytt politisk flertall bør få legge sitt eget løp. Men en del utredninger er det bred politisk enighet om, sier hun.

Nordrum sier offentlige utvalg kan bli nedsatt etter anmodning fra Stortinget.

– Da vil gjerne regjeringen ha dette unna før Stortinget oppløses, sier han.

Nordrum selv er nettopp oppnevnt som leder for et utvalg med slik forhistorie.

Les også

Sanner vil utrede om Oljefondet skal flytte

Les også

Arbeiderpartiet varsler full gransking av coronastøtten

Utreder det meste

Norge er et land med mange utredninger. En egen statlig utredningsinstruks forteller hvordan det skal legges et godt grunnlag for statlige tiltak. Det kan være reformer, regelendringer eller investeringer som skal utredes.

Et offentlig utvalg med eksperter og/eller berørte parter er ofte startpunktet for utredninger av små og store statlige tiltak.

– Det er gjerne en fordel at utredninger blir satt i gang av regjeringer i starten av en stortingsperiode. Da har regjeringen mulighet til å få sine saker vedtatt i perioden. Men det er ikke alltid dette går, sier Holst.

I hele 2020 ble det nedsatt i alt 13 utvalg. To av disse skulle utrede ulike sider ved den pågående pandemien.

Skatt er et viktig tema i valgkampen. Rett før sommerferien i år nedsatte Solberg et nytt skatteutvalg. En ny skattereform kan komme i neste stortingsperiode, uavhengig av hvem som vinner valget 13. september.

Les også

Rotevatn setter ned nytt klimautvalg: – Viser hvor mye det haster med å omstille oss

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Erna Solberg
 2. Valg
 3. Politikk

Flere artikler

 1. Vedum stopper omstridt oljefond-utredning

 2. Betalt innhold

  Klima, utenforskap og ulikhet. Utfordringene står i kø for den neste regjeringen.

 3. Sanner vil utrede om Oljefondet skal flytte ut av Norges Bank

 4. Betalt innhold

  Retorikkeksperter: Derfor er venstresiden og Sp i vinden

 5. Samlet venstreside: Ønsker ikke å rekruttere fra PR-byråer