Frelsesarmeen etterlyser mer strømhjelp: – Tiltakene holder ikke

Frelsesarmeen vil ha mer målrettede grep for å hjelpe de som sliter med strømregningen. De etterlyser blant annet tiltak rettet mot minstepensjonistene.

Publisert: Publisert:

Regjeringen lovet onsdag mer hjelp med strømregningen for de som har lite. Bostøtten og sosialhjelpen skal økes fra desember til mars, i tillegg til at studenter får strømhjelp.

Frelsesarmeen mener ordningen med økt bostøtte og sosialhjelp er god, men at det ikke er målrettet nok.

– Tiltakene holder ikke, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i en pressemelding.

Han trekker særlig frem minstepensjonistene, en gruppe Frelsesarmeen frykter at særlig vil slite gjennom vinteren. Ifølge organisasjonen havner mange av disse utenfor offentlige støtteordninger.

– Vi mener det haster med tiltak før jul. Spesielt rettet mot minstepensjonister. Det er ikke verdig at landets eldste må feire jul i kulda, Smith-Solevåg.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

Tiltakene tar ifølge Frelsesarmeen for lite hensyn til folk som må tilpasse energibruken etter strømprisen, og trekker frem minstepensjonister eller mennesker med lav inntekt som bor i utleieboliger med stort behov for vedlikehold.

Frelsesarmeen har ifølge Smith-Solevåg aldri mottatt flere søknader om julehjelp enn i år.

– Hver eneste dag møter vi veldig mange som faller utenfor ordningene for bostøtte og sosialhjelp, men som likevel står i svært vanskelige situasjoner. Med de strømprisene vi har nå, vil mange som faller utenfor støtteordningene likevel sitte igjen med mindre til livsopphold enn de fastsatte satsene.

Publisert: