Norges Bank rører ikke renten

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret.

Publisert:

Dermed blir styringsrenten stående på rekordlave 0,75 prosent.

Det var på forhånd ikke ventet rentegrep fra sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av Hovedstyret torsdag.

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sentralbanken skriver i den korte pressemeldingen at «virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne, og er særlig tydelige i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten».

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

Litt lavere enn ventet

– Det vi har fått av ny informasjon kan tyde på at veksten i norsk økonomi er litt lavere enn ventet, sier Olsen under pressekonferansen.

Han opplyser at rentekutt ikke ble diskutert under rentemøtet denne gang, og ønsker ikke å gå nærmere inn på om sannsynligheten for rentekutt i desember har økt.

Selv om rentebeslutningen var ventet i markedet, går kronen sterkere på nyheten.

En euro koster nå 9,34 kroner, om lag seks øre mindre enn man måtte ut med før klokken 10.

Se pressekonferansen fra Norges Bank direkte i videovinduet øverst fra klokken 10.30.

Les også

– Øker sannsynligheten for resesjon i Norge

Tror på rentekutt om en måned

Ved forrige rentemøtet i september kuttet sentralbanken styringsrenten fra 1 til 0,75 prosent.

DNBs seniorøkonom, Kyrre Aamdal, så for seg uendret rente, og viser til at sentralbanken på rentemøtet i september ikke signaliserte ytterligere rentekutt nå.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets

Aamdal mener at det ikke har kommet informasjon i etterkant som burde ha endret dette.

«Vår vurdering av tallene er at det noe svake vekstbildet for norsk økonomi er bekreftet og at nedsiderisikoen kanskje er blitt litt større. Om det bildet holder seg fremover tror vi Norges Bank vil kutte renten i desember i år».

Uventet svakt konsum

Sentralbanken skriver i pressemeldingen at arbeidsledigheten som ventet har økt noe.

Det kanskje mest bekymringsfulle som har skjedd siden forrige rentemøte i september, er en bekreftelse på at Ola og Kari Nordmann virker å knipe hardere på lommeboken. Detaljhandelen falt 0,5 prosent i årets tredje kvartal.

Det påpekes i meldingen at handelen i norske husholdninger vært lavere enn anslått.

Les også

Sjeføkonom: – Svakeste krone på 40 år

Lavere renteforventninger

«Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har samlet sett falt noe», heter det i pressemeldingen.

I eurosonen er det utsikter for at Den europeiske sentralbanken (ESB) trapper opp en allerede storstilt vekstpakke.

På rentemøtet 22. oktober utelukket ikke sentralbanksjef Mario Draghi nok et kutt i en styringsrente som for tiden er på minus 0,25 prosent nå.

Også i Sverige vurderer Riksbanken å senke styringsrenten ytterligere fra minus 0,35 prosent.

Positiv kronesvekkelse og Siv

Norges Bank skriver at kronekursen på den positive siden har vært svakere enn den har sett for seg.

Videre skriver sentralbanken at en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe.

- Mer sannsynlig med flere kutt nå

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets tolker dagens signaler fra Olsen som mer dueaktig enn tidligere.

«Alt i alt synes vi de dueaktige uttalelsene både er flere i antall og veier tyngre enn uttalelsene om svak krone og ekspansivt statsbudsjett» skriver han i en oppdatering til sine kunder.

«Dette gjør at vi ikke bare fastholder vår tro om rentekutt i desember, men den troen er styrket. Vi ser heller ikke bort i fra enda et kutt – enten i mars eller mai 2016 – men det vil avhenge av utviklingen fremover (spesielt i arbeidsmarkedet)», heter det i oppdateringen fra Syed.

Les også

Spekulantene med massiv kroneflukt

Les også

Spår minusrente i Norge i 2017

Les også

Tør ikke utelukke rentekutt etter svake tall

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om