Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

De største bankene i Norge belager seg nå på bratt fall i etterspørselen etter boliglån i andre kvartal, som følge av viruskrisen. Frykt for tap og mislighold fører også til at bankene er mer restriktive overfor nye kunder, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

UTLÅNSUNDERSØKELSE: Norges Bank undersøker hvert kvartal etterspørsel og tilbud av lån hos de største bankene.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Bankene venter at etterspørselen etter boliglån vil falle markant i andre kvartal som følge av virusutbruddet.

Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal.

«Dersom denne forventningen blir realisert, vil det være det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån, slik vi måler den i utlånsundersøkelsen, siden finanskrisen (2009)», skriver sentralbanken.

Bankene venter også at utlånsrentene skal falle ytterligere i andre kvartal og at finansieringskostnadene blir noe lavere.

Mer restriktive overfor nye kunder

I andre kvartal regner bankene med at kredittpraksisen strammes inn både for husholdninger og foretak, på grunn av de makroøkonomiske utsiktene.

«Noen banker rapporterer også at redusert risikovilje og mulighet for mislighold og tap gjør dem mer restriktive overfor nye lånekunder.»

Flere banker har tilbudt avdragsfrihet på lån i coronakrisen. Undersøkelsen viser at bruken av dette har økt noe, spesielt for husholdninger som er rammet av permitteringer. Her ventes det ytterligere økning i inneværende kvartal.

Generelt svarer bankene at utbruddet så langt ikke har påvirket bankenes kredittpraksis i særlig grad, heller ikke evnen til å behandle lånesøknader.

Tilbud norske forbrukere får fra banken sin (gjennomsnittsrente og “gullrente”):

Noe bedre marginer i første kvartal

Bankenes svar som gjelder første kvartal reflekterer stort sett situasjonen før coronakrisen slo ut for fullt i midten av mars.

Første kvartal viser dermed bare et svakt fall i låneetterspørselen. I tillegg fikk rentekutt gjennomslag i løpet av mars og førte samlet sett til noe bedre marginer på boliglån.

Norges Bank kuttet renten fra 1,50 prosent til 0,25 prosent i løpet av mars måned, etter hvert som effekten av coronaviruset ble tydeligere.

Les på E24+

Les også: (+) Slik rammer coronaviruset «bankenes akilleshæl»

Norges Bank spør hvert kvartal de ti største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt for husholdninger og bedrifter.

I tillegg blir bankene bedt om å beskrive endringer i lånebetingelsene.

Undersøkelsen gjelder siste kvartal sammenlignet med kvartalet før, og forventet utvikling neste kvartal.

Svarene ble hentet inn i perioden 26. mars til 16. april.

Her finner du E24s coronaspesial
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. Coronaviruset
 3. Bank
 4. Banknæringen
 5. Lån
 6. Boliglån

Flere artikler

 1. Bankene melder om økt boliglånsetterspørsel og høyere marginer

 2. Bankene venter økt etterspørsel etter fastrentelån før rentehopp

 3. Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer

 4. Dette skjer denne uken: Stadig flere tall viser hvordan coronakrisen treffer verden

 5. Nordea tar tap på nær én milliard i Norge: – For tidlig å si hvordan det utvikler seg