Stryker til finansprøven

De skal gi oss finanshjelp og spareråd. Men halvparten av dem som prøver å få autorisasjon som rådgivere har dokumentert at de ikke holder mål. –Vi er overrasket, men ikke bekymret, sier eksamensansvarlig.

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby (f.v.), styreleder Marit Åstveit, daglig leder Siv Seglem og nestleder Olav Vannebo i AFR viljustere spørsmålene for at flere skal stå på finansrådgivernes teoritest.
Publisert: Publisert:

Drøyt 620 finansrådgivere har så langt forsøkt seg på teoriprøven i den nye autorisasjonsordningen som kom i gang i april. Under halvparten har så langt svart riktig på de 108 spørsmålene om blant annet personlig økonomi, etikk og makroøkonomi.

Forvirring rundt en del av formuleringene er trolig skyld i at de fleste får så mange feil, mener Marit Åstvedt, styreleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

–Dette overrasker oss, men vi er ikke bekymret. Prøven er helt ny, og må få muligheten til å sette seg hos alle parter. Vi ser at det spesielt er kategoriene makroøkonomi og produktgrupper de sliter med. Vi har nå sett på formuleringene, og skrevet spørsmålene tydeligere, sier Åstvedt.

Ifølge daglig leder for ordningen, Siv Seglem, viser trenden fra de siste prøvene at strykprosenten faller.

–Hva sier strykprosenten om nivået blant rådgiverne?

–Det viser vel at mange må pusse rust av kunnskapen sin, og at prøven ikke kan tas på sparket. Samtidig er kompetansekravene blitt høyere de siste årene. Det var nødvendig for å få opp kvaliteten på rådgivningen. Men det kan også være at enkelte av spørsmålene fungerer veldig dårlig, sier Olav Vannebo, nestleder i styret for AFR.

I Sverige ble en tilsvarende ordning innført i 2005.

–I de første kunnskapstestene som ble gjennomført besto bare 10 prosent. I slutten av det første året besto mellom 40 og 50 prosent, og nå, etter fire år, godkjennes 60 prosent av kandidatene etter første forsøk, forteller Vannebo.

Kandidatene får tre forsøk på seg til å bestå. Etter tre stryk fratas de retten til å drive finansrådgivning.

–Endres spørsmålene fordi dere mener for mange stryker?

–Vi har aldri tatt stilling til hva som er riktig strykprosent, men vi hadde reagert med 99 prosent bestått. Da hadde vi nok ikke vært veldig fornøyd. Det skal være krevende å bli autorisert, sier Åstvedt.

–Kunden vil uansett være den ultimate prøven på om rådgivningen er god nok eller ikke, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), en av initiativtagerne bak ordningen.

Totalt er 3800 ansatte i bank- og finanssektoren meldt inn som kandidater, og fristen for å bestå er 1. april 2011.

Heller ikke underdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet er overrasket.

–Vi gjorde en test av bransjen i vinter, hvor vi avdekket store mangler. Det bekrefter vel også den høye strykprosenten. Regelverket ser ut til å være strengere enn kompetansen der ute klarer å leve opp til, sier han.

Jensen håper ikke løsningen blir å gjøre testen lettere.

–Det er ikke noe poeng i å senke terskelen for å få flere gjennom. Det vil være uheldig. Det er et tegn på integritet at man tør å ta ut de som ikke klarer prøven, sier han.

Publisert: