OLJEFONDET: - Pheim er ikke 500-millionersforvalteren

Norges Bank Investment Management (NBIM) tilbakeviser at Pheim var forvalteren som fikk 500 millioner i honorar.

Publisert:

- Pheim Asset Management er ikke forvalteren som fikk 500 millioner i honorar av Norges Bank Investment Management, sier kommunikasjonsrådgiver i NBIM, Øystein Sjølie til E24.

Dermed tilbakeviser han pressens spekulasjoner som har tiltatt i styrke de siste ukene.

Nå har spekulasjonene gått så langt at Oljefondet ønsker å sette en stopper for dem.

- Vi kommenterer vanligvis ikke spekulasjoner, da man lett kan male seg inn i et hjørne hvis man går ut og avkrefter rykter hver gang spekulasjoner oppstår. Det er ikke så mange eksterne forvaltere på listen, og da ville man etterhvert kunne regne seg frem til hvem det gjaldt.

Nå har NBIM valgt å gjøre et unntak fra hovedregelen:

- Saken har vokst seg så stor, at vi ser oss nødt til å avkrefte opplysningene, sier Sjølie til E24.

Han kan imidlertid fortsatt ikke opplyse hvilken av de eksterne forvalterne som var involvert i avtalen som fikk refs av Riksrevisjonen.

- Vi har en gjensidig avtale om konfidensialitet med de enkelte forvalterne om detaljer i avtalene, sier Sjølie.

Dette er grunnen til at verken Pheim eller NBIM har gått ut og avkreftet ryktene så langt - før nå, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Fikk honorarrefs

Snøballen begynte å rulle etter at Riksrevisjonen ga NBIM, som forvalter Oljefondet, refs for et honorar til én forvalter på 500 millioner kroner i 2009.

Honoraret var opprinnelig 900 millioner kroner, men ble forhandlet ned til 500 millioner kroner, ifølge Riksrevisjonen.

- Dette er, for å bruke et nordnorsk uttrykk, helt borti staur og vegger, sa riksrevisor Jørgen Kosmo om beløpet.

Dagsavisen hevdet i en artikkel at forvalteren det dreide seg om, var Pheim Asset Management, med henvisning til anonyme kilder. Kort etter skrev E24 at den aktuelle forvalteren ble dømt for markedsmanipulasjon i september i år.

Les alt om saken: To uker med kritikk og hemmelighold

- Sammenblanding

I tillegg til at saken har vokst i omfang, har pressen også blandet to uavhengige opplysninger, påpeker Sjølie.

- Det har blitt en sammenblanding av ulike sakskomplekser. På den ene siden har man forvalteren som har fått et veldig høyt honorar, som Riksrevisjonen kritiserte. På den andre siden har man forvalteren som ble utpekt av Dagsavisen, og som E24 avslørte har blitt dømt for markedsmanipulasjon og fått bot av tilsynsmyndighetene i Singapore.

- Disse to sakene henger ikke sammen. Sammenstillingen av dem gir derfor et misvisende inntrykk av virkeligheten, og bidrar til ytterligere spekulasjon og feiloppfatninger av fondets forvaltning.

Har tak på alle avtaler

NBIM høstet kraftig kritikk fra Riksrevisjonen for at avtalen med den ene forvalteren ikke hadde en øvre grense for honorar ("cap").

Ettersom forvalteren skapte en avkastning på 118 prosent, utløste dette et honorar som NBIM-sjef Yngve Slyngstad har uttalt at var betydelig høyere enn han hadde forventet.

Nå har NBIM et øvre tak på alle sine honoraravtaler med eksterne forvaltere, opplyser Sjølie.

- Siden årsskiftet 2009/2010 har samtlige avtaler NBIM har med eksterne forvaltere hatt et tak for honorar, også dem som ble inngått førårsskiftet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Det betyr imidlertid ikke at NBIM har innført som en absolutt regel at alle avtaler skal ha honorartak. Jo mer attraktiv en forvalter er, jo vanskeligere kan det imidlertid være å fremforhandle en avtale med tak, forteller Sjølie.

- Det er ikke alltid mulig for oss å få det til. Det varierer med hvordan markedet er. Men alt annet likt, er det bedre for oss om avtalene har tak, enn at de ikke har det.

Publisert: