ERIK SOLHEIM: - Norge må investere mer i korrupte land

Fattigdommen er størst i korrupte land og hvis vi ikke investerer der, vil vi til slutt bare samarbeide med Sverige og Sveits, ifølge Erik Solheim.

IKKE BOIKOTT: Miljøvernminister Erik Solheim mener at vi må investere i korrupte land.
Publisert:

12. juni er verdensdagen mot barnearbeid og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok på Unicef-konferansen om "barn er big business - men er det god business å beskytte barn" i Oslo fredag.

Under foredraget "samfunnsansvar i krisetider" snakket Solheim om viktigheten av at Norge engasjerer seg mer med korrupte land.

Solheim utfordrer det norske næringslivet til å engasjere seg mer med korrupte land.

- Norge må investere mer i korrupte land. Det har vært sagt altfor lite i Norge men det er svært positivt at norsk næringsliv investerer i utviklingsland, særlig de som er korrupte for det er der fattigdommen er størst, sier Solheim.

Sverige og Sveits

Han mener næringslivet egentlig ikke har noe valg.

- Hvis vi bestemmer oss for å boikotte korrupte land så vil vi bare kunne investere i Sverige og Sveits. Det nytter ikke å være eksklusiv og sitte på gjerdet mens korrupte land får seile sin egen sjø for da vil utviklingen gå i feil retning. Men det at man involverer seg med korrupte land betyr ikke at man er korrupt eller at vi skal ha toleranse for korrupsjon. Norsk næringsliv må engasjere men også sette standarden ved å vise nulltoleranse for korrupsjon, sier Solheim.

- Næringslivsledere er noen naive tullinger

Han strekker ut en hånd til det private næringsliv.

- Altfor lenge har venstresiden som jeg representerer vært kritiske til næringslivet. Alle har følt at samfunnet og arbeidstakere står mot næringslivet og arbeidsgivere i de fleste forhold. Vi på venstresiden har tenkt at næringslivsledere er noen naive tullinger som ikke vet hva verden egentlig handler om. Det er feil, og den viktigste jobben vi har nå er å bryte ned disse barrierene mellom stat og næringsliv.

Ikke rør fagforeningene

Han mener politikerne er avhengig av næringslivet for å lykkes i sin fattigdomsbekjempelse og engasjement i beskyttelse av barn.

- Grunnet finanskrisen har private investeringer i utviklingsland falt til en sjettedel av hva det var før finanskrisen. Det er en svært farlig utvikling og vi kommer ingen vei utenom privat engasjement hvis vil bekjempe fattigdom og beskytte barn. Vi politikere må gjøre det vi kan for å stimulere til ytterligere private investeringer og engasjement, sier Solheim.

På ett punkt mener han det er viktig at næringslivet ikke engasjerer seg.

- Det må ikke bli slik at det er næringslivet som starter fagforeningene. De må ligge unna det feltet. Og der har vi en god modell fra Norge vi kan bringe ut til verden. Ja, næringslivet og fagforeningene er av og til i konkurranse, konflikt og kamp, men dog er vi også mye i samme båt, sier Solheim.

Les også: Barns rettigheter - viktig for investorer

Flere nyheter på E24.no

Publisert: