Skatter det dobbelte av sin inntekt

Formuesskatten gjør at NHO-presidentens søster skatter det dobbelte av inntekten.

Publisert:

Fysioterapeut Vibeke Rieber Sommersten (57), som er NHO-president Paul Christian Riebers søster, betaler over dobbelt så mye i skatt, som hun har i inntekt.

Hun har en lønn på 419.189 krone, mens hun må ut med 1.183.148 kroner i skatt.

- Jeg betaler gladelig skatt og har det bra økonomisk, så jeg klager ikke, forsikrer hun:

- Men jeg synes det er ille at jeg må betale nesten tre ganger så mye i skatt som jeg har i inntekt. Jeg klarer jo ikke å betale den skatten på vanlig måte, det sier seg selv, sier hun.

Problemet hennes er at hun har en stor formue på 176 millioner kroner, som hun må skatte av, men som hun ikke har tilgang til.

- Formuen ligger i familieselskapet. Det er ikke penger jeg kan ta ut. De er i selskapet.

Det verste er at regjeringens forslag til statsbudsjett vil øke skatten hennes med 900 000 kroner, fordi de foreslår å fjerne den såkalte 80-prosentregelen.

Aksjonærproblem

- Da får jeg over to millioner kroner i skatt. Det er ikke dårlig når jeg bare har en lønn på vel 400 000 kroner. Jeg håper folk forstår at det ikke går, sier hun.

Det er hennes bror, nyvalgt NHO-president Paul-Christian Rieber, som driver familieselskapet GC Rieber AS.

- Hun er ikke alene i familien med dette problemet. Svært mange av våre aksjonærer er i samme situasjon. De har atskillig mer i skatt enn de tjener. De kommer til meg og sier at jeg må ordne opp: Jeg må øke utbyttet, sier Rieber.

- Og det er det som er realiteten bak formuesbeskatningen og innstrammingene i den; det eneste det fører til, er at man tapper bedriften for midler. Formuesskatten blir i stor grad hentet ut fra bedriftene, ikke fra den enkeltes lommebok. Derfor er den så uheldig, fordi den rammer bedriftene, ikke de rike, sier han med soleklar adresse til den rød-grønne regjeringen, som har gjort kampen for formuesskatten til en viktig signalskatt, for å ta de rikeste.

- Det er fullstendig misforstått. 100 000 bedrifter med NHO og Bondelaget som sentrale aktører, har gått i spissen for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Det er oppsiktsvekkende og uklokt av regjeringen ikke å lytte til den brede alliansen. Vi er ikke ute etter privat skattelette, men å fjerne beskatning som rammer bedriftene, sier han.

Generasjonsbedrift

Han tjener 1,8 millioner kroner og må betale 2,1 millioner i skatt, fordi han har en formue på 229 millioner kroner. Med regjeringens forslag vil hans formuesskatt øke til 3,25 millioner kroner.

- Tre millioner er min private formue. De resterende 226 millionene ligger i bedriften. Det er trucker, varer, forskningsprosjekter, skip og produksjonsanlegg, for å nevne noe. Jeg er 4. generasjons leder og medeier i en familiebedrift og har ingen planer om å ta ut pengene. Jeg forvalter og skal overlevere til neste generasjon, som et gårdsbruk, sier Rieber.

- Og skulle den en gang gå ut av familien, så skal vi betale skatt på inntektene.

Han sier finanskrisen virkelig vil kunne skape krise, fordi formuesskatten skal betales selv når bedriftene går i minus. - Formuesskatten skal betales selv om bedriften går dundrende underskudd. Og; sier han:

- Det er virkelig urettferdig at konkurrerende bedrifter som har utenlandske eiere, slipper med null i formuesskatt.

Han ber om at regjeringen bremse.

- Mesteparten av statsbudsjettet ble laget i vår og sommer, i økonomisk finvær. Nå er det blitt storm og da må regjeringen snarlig revurdere forslagene til innstramming i formuesbeskatningen og arveavgiften. Innstrammingene er ti ganger verre nå som krisen rammer bransje etter bransje.

Han legger til:

- Regjeringen trenger ikke lenger å ta de rike: det har markedet klart mye bedre de siste månedene.

Les også: Straffes for nøkternhet
Les også: NHO-forbund tilbyr null i lønnsøkning 2009

Publisert: