Federal Reserve: - Arbeidsmarkedet er langt fra normalt

Vi kan ikke være sikre på at bedringen i arbeidsmarkedet vil vedvare, sier Ben Bernanke, sentralbanksjef i USA.

BEKYMRET FOR ARBEIDSMARKEDET: Sentralbanksjef Ben Bernanke mener mye fortsatt gjenstår før arbeidsmarkedet i USA kan kalles normalt. Her er han avbildet under et foredrag 23. mars 2012 i Washington
Publisert:

- Tilstanden i arbeidsmarkedet er ennå langt fra normal, uttalte sentralbanksjef Ben Bernanke i Federal Reserve i en tale mandag.

Dette skyldes først og fremst at etterspørselen ennå er svak, og ikke strukturelle årsaker som at arbeidsevnen er for lav i arbeidsstyrken, ifølge sentralbanksjefen.

Derfor vil en ekspansiv pengepolitikk, med styringsrente nær nullpunktet, kunne bidra til bedring i arbeidsmarkedet.

- Hva vil føre til flere ansettelser, og dermed også ytterligere nedgang i arbeidsledigheten? Det korte svaret er raskere økonomisk vekst, sa Bernanke.

Sterk jobbvekst

I februar ble det skapt 227.000 flere jobber i USA, ifølge myndighetenes månedlige rapport om sysselsettingen utenfor landbruket, kalt «non-farm payrolls».

Dermed ble det for tredje måned på rad ble skapt over 200.000 nye jobber i USA.

De siste seks månedene har også arbeidsledigheten i USA dalt. Fra å stange mot tosifrede tall, er den nå nede i 8,3 prosent.

Les også: - Sterkeste arbeidsmarked på 12 år i USA

- Det virker som at jobber skapes, antall oppsigelser innenfor den offentlige sektoren bremses og husholdningenes forventninger til arbeidsmarkedet har blitt lysere.

Bernanke mener like fullt det er for tidlig å senke skuldrene. Han viser til at gruppen som er langtidsledige ennå er uvanlig stor.

I tillegg antallet jobber og arbeidstimer fortsatt godt under toppnivåene som ble nådd i forkant av finanskrisen. Dette gjelder også om man justerer for vekst i den totale arbeidsstyrken.

- Vi kan ikke være sikre på at den farten vi har sett i gjeninnhentingen i arbeidsmarkedet vil vedvare, sa Bernanke.

Les hele foredraget på Federal Reserve sine sider her.

Positive tegn
De siste månedene har et bredt spekter av indikatorer antydet at arbeidsmarkedet i USA er i bedring.

Det er imidlertid en mulighet for at deler av oppgangen er en reversering av usedvanlig store nedskjæringer i slutten av 2008 og i løpet av 2008, påpeker Bernanke.

Bedriftene kan ha sagt opp flere enn det viste seg å være nødvendig, av frykt for en enda mer alvorlig resesjon, og deler av oppsvinget kan skyldes at denne frykten ikke har blitt en realitet.

- I den grad denne reverseringen er gjennomført, kan det hende at tilsvarende bedringer i ledighetsraten vil kreve en raskere vekst i produksjonen og i etterspørselen fra forbrukere og bedrifter, sa Bernanke.

Les også: Korteste trygdekø i USA på fire år

Publisert: