Frp vil reforhandle Schengen-avtalen

Frp-ere rister på hodet over Sps ønsker om å gå ut av Schengen, men Frp selv går inn for å reforhandle avtalen. Det er partiet alene om på borgerlig side.

GRENSEARBEID UTEN SCHENGEN: Frp anslår at Norge behøver døgnbemanning opp mot 600 norske havner, og fire jernbanelinjer hvis Schengen-samarbeidet sies opp.
Publisert: Publisert:

Frp var raskt ute med å kritisere Sps nye vedtak om å jobbe aktivt for å melde Norge ut av Schengen-samarbeidet, men Frp går som eneste parti inn for å reforhandle Schengen-avtalen. Det går fram av innstillingen til stortingsmeldingen om EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU som ble behandlet i Stortinget tirsdag, skriver Nationen.

Les også: Navarsete varsler Schengen-kamp

- Si opp virker motsatt

- Det har vist seg at avtalen kan sies å bidra til enkelte uheldige utslag av grenseoverskridende organisert kriminalitet, skriver Frp i innstillingen.

I Frps nye partiprogram, som skal vedtas i slutten av april heter det at Frp vil «vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen». Et mindretall i Frps landsstyre tar også til orde for å revurdere medlemskapet i Schengen.

Frps stortingsrepresentant Peter N. Myhre og Karin S. Woldseth sier forslaget om reforhandling er knyttet til ønsker om å styrke yttergrensene i Schengen-området. De tar begge avstand fra Sps vedtak om å jobbe aktivt for å melde Norge ut av Schengen-samarbeidet.

- Å si opp avtalen vil virke stikk motsatt av det Senterpartiet har tenkt seg, sier Myhre.

Han viser til at oppsigelse av avtalen vil innebære innføring av døgnbemannede stasjoner ved alle grensekryssende veier, opp mot 600 norske havner, og fire jernbanelinjer. Ifølge Myhre er det et lite mindretall i Frp som tar til orde for å revurdere Schengen-medlemskapet.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no