Nå kommer rentebeslutningen

Øystein Olsen holder renten på 1,5 prosent på grunn av svakere vekst enn ventet.

UTSETTER RENTEHOPP: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier torsdag at det nå ser ut til at en renteøkning først vil skje våren 2014. Dermed har han utsatt renteøkningen med nesten ett helt år.
  • Even Landre
  • Anders Park Framstad
  • Marius Lorentzen
Publisert:

- Både inflasjonen og veksten i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet. På den andre siden fortsetter husholdningenes gjeld og boligpriser å stige mer enn inntektene. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nå spår Olsen at renten ikke skal økes før våren 2014. Hittil har sentralbanken sagt at den første renteøkningen kunne komme allerede til sommeren.
- En klar overraskelse fra Norges Bank, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

LES OGSÅ: Skyver på renteoppgangen

- Det som overrasker mest er det som ligger lengst ut på rentebanen, nemlig at Norges Bank venter en saktere renteoppgang enn de har anslått før, legger hun til.

Svakere vekst

Sentralbanksjefen har i lengre tid vært i klem mellom lave renter i utlandet og en høy vekst i boligpriser og lønninger her hjemme.

Selv om forholdene her hjemme kunne tilsi en renteøkning, så ville de lave rentene i utlandet ført til at kronen ble enda sterkere. Det ville gjort livet enda surere for norske eksportbedrifter.

Nå indikerer sentralbanksjefen at han får litt hjelp på veien. For selv om rentene i utlandet fortsatt er lave, peker han på at veksten i Norge er svakere enn ventet.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets

I tillegg sier han at det nå ser ut til at det tar lenger tid før prisveksten i Norge kommer opp mot inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Dermed er behovet for å øke renten lavere.

Kjersti Haugland i DNB Markets mener sentralbanken viser at de har et nytt syn på inflasjonen når de spår en prisvekst på to prosent i 2016. For 2015 har de nedjustert sitt anslag for prisveksten fra 2,25 til to prosent.

- De erkjenner at de ikke klarer å få opp prisveksten til målet om 2,5 prosent med dagens rentepolitikk som de ser på som en ansvarlig rentepolitikk, sier Haugland i DNB.

Les også: - En klar oppfordring til regjeringen

Nytt regime

Norges Bank innfører fra og med dagens rentebeslutning et nytt regime.

Nå samler sentralbanken nemlig opp både rentebeslutningen og pengepolitisk rapport med analysen av den finansielle stabiliteten.

Investorer, analytikere, økonomer og andre interesserte venter ikke bare nyheter om rentenivået, men også om Norges Bank vil si noe mer om blant annet den motsykliske kapitalbufferen. Det er en justerbar sikring som skal sørge for at bankene står sterkere på egne ben i krisetider.

- Norges Bank vil gi konkrete råd om nivå og tidspunkt for innføring av bufferen når lovverket for nye kapitalkrav er på plass senere i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norske myndigheter er i full gang med å innføre krav til bankenes soliditet. Bankbransjen selv mener mange av kravene er særnorske og ber om at reglene i det minste er like mellom de nordiske landene, for å unngå konkurranseskjevhet.

Norges Bank sier at størrelsen på den motsykliske kapitalbufferen vil avhenge av de andre kravene som stilles til bankene.

Lever sitt eget liv

Til tross for at styringsrenten og nyhetene fra Norges Bank blir fulgt med argusøyne, betyr styringsrenten stadig mindre for folk flest. I senere tid har nemlig boliglånsrentene ikke svingt med styringsrenten, slik de pleide å gjøre.

Les også: Derfor betyr styringsrenten stadig mindre for deg

DNB og mange av landets største banker har sagt at boligrenten nå skal opp. Årsaken er ifølge bankene at myndighetene innfører stadig strengere reguleringer og kapitalkrav, som øker kostnadene for bankene.

Les også

Bankene følger DNB med dyrere boliglånVenter ettårsjubileum for lav renteDNB skylder på regel som ikke er innført

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - En klar oppfordring til regjeringen

  2. Økonomer om styringsrenten:- Holdes uendret

  3. Venter ettårsjubileum for lav rente

  4. Dette kinderegget må Olsen fordøye før torsdagens rentemøte

  5. Nordea: - Ingenrenteøkning i 2013