- Utenlandske eiere er på ingen måte ønskelig

Atle Tranøy var sentral da staten gikk inn på eiersiden av Aker Kværner i 2007. Han sier det ikke er ønskelig med utenlandske eiere av Kværner.

VIL IKKE HA UTENLANDSKE EIERE: Atle Tranøy mener det ikke er positivt med mulig utenlansk eierskap for Kværner.
Publisert: Publisert:

- Det er på ingen måte ønskelig med et salg ut av landet, sier Atle Tranøy til E24.

Tranøy har i mange år vært en sentral tillitsvalgt i Aker-systemet, har sin bakgrunn fra Kværner Stord og har vært tillitsvalgt siden 1983.

Han stod på Røkkes side i maktkampen om Kværner i 2000 og 2001, og han blir av mange regnet som sentralt bindeledd mellom Røkke og Arbeiderpartiet da staten i 2007 gikk inn på eiersiden i Aker Kværner.

- Dette er en historisk avtale som gir Aker Kværner langsiktighet på eiersiden og som bidrar til en nasjonal forankring av sterke norske kompetansemiljøer, sa daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen da avtalen ble annonsert i 2007.

Ikke ønskelig med salg ut av landet

Onsdag morgen meldte Kværner at de har satt i gang en prosess for å vurdere selskapets strategiske muligheter. Et av flere mulige utfall er endringer på eiersiden.

- Nå skal vi ta den prosessen som er iverksatt, og se på hvilke alternativer som er der. Vi må bare ha tillit til at det er det beste for selskapet som blir avgjørende, sier Tranøy.

- Det er satt i gang en prosess som nå pågår for fullt. Det er ikke noe alternativ som foreløpig har utkrystallisert seg, fortsetter han.

Tranøy sier at de Kværner-ansatte ikke er blitt informert utover det som har gått ut i børsmeldingen i dag.

På spørsmål om hvor lenge det er blitt arbeidet med dette, er svaret en stund.

- Har de ansatte grunn til å føle uro for arbeidsplassene sine?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil ikke piske opp stemningen. Det er iverksatt en prosess, hvor de forskjellige alternativene blir vurdert. Utgangspunkter er at det er Kværners interesser som er i sentrum.

Kværner-sjef Jan Arve Haugen sier til E24 at dette ikke er en trussel mot norske arbeidsplasser.

Ordfører: Mister ikke nattesøvnen

IKKE BEKYMRET: Bjørn Iversen

Ordfører i Verdal kommune, Bjørn Iversen (Ap), tar dagens melding fra Kværner med fatning. Hvis det blir et salg av Kværner Verdal, som Swedbank-analytiker Eivind Tønnessen skisserer som en mulighet, er ordføreren opptatt av at det er en langsiktig, industriell eier som kommer inn.

- Vi er Midt-Norges største næringskommune og er vant med at eierkonstellasjoner kan endres. Det som brukes i begrunnelsen, er rent industrielt, og at de leter etter noe som kan løfte selskapet videre. Situasjonen til Kværner Verdal er en helt annen enn tidligere etter avtalene som ble inngått med Statoil tidligere i år, sier han.

Statoil inngikk i sommer en avtale med Kværner om leveranse av to stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet. Frem til i våres var det stor usikkerhet knyttet til fremtiden for verftet i Nord-Trøndelag. Den estimerte verdien på avtalen er på tre milliarder kroner, og rammeavtalen varer frem til 2020.

Tryggere med norske eiere

Med datterselskap teller de Kværner-ansatte i Verdal rundt 800 personer, sier ordføreren som til tross for at han ikke mister nattesøvnen av dette, føler en viss uro.

- Det føles alltid tryggere når man har norske industrielle eiere. Røkke har vært en veldig god eier etter han kom inn. Da var det betydelig spenning omkring bedriften. Hvis det kommer betydelig utenlandsk kapital, vil vi sørge for at de blir behandlet på lik linje som en norsk eier.

Iversen tror ikke det er fare for noen av arbeidsplassene ved verftet.

- Jeg ser ikke noe i den børsmeldingen som kan indikere at arbeidsplassene er mindre trygge enn før. Kværner Verdal har utviklet en ny og sterkere leveransemodell, og med de nye avtalene med Statoil er det en trygghet rundt verftet vi ikke har hatt siden det ble etablert på 1970-tallet.

Les også:

Kværner kutter kostnaderKværner må fortsatt kjempe: - Det er ingen eksklusivitetKværner-aksjen i gledesrus

Publisert: